Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
1.1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2.1 Ημερίδες ανάδειξης – προώθησης επώνυμων τοπικών προϊόντων ανά νομό
1.2.2 Ειδικές Ημερίδες Ομάδας Τυροκομικών Επιχειρήσεων Περιφέρειας Ηπείρου
1.2.3 Ειδικές Ημερίδες Ομάδας Ελαιουργικών Επιχειρήσεων Περιφέρειας Ηπείρου
1.2.4 Ειδικές Ημερίδες Ομάδας Κτηνοτροφικών Επιχειρήσεων Περιφέρειας Ηπείρου
1.2.5 Ειδικές Ημερίδες Ομάδας Επιχειρήσεων Ιχθυοκαλλιέργειας Περιφέρειας Ηπείρου
1.2.6 Ειδικές Ημερίδες Ομάδας Τουριστικών Επιχειρήσεων Περιφέρειας Ηπείρου
1.2.7 Ενημέρωση Ανέργων για το επιχειρείν
1.2.8 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εικονικών Επιχειρήσεων1.1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ


Δράση 1.1.1 Προβολή Δημιουργίας ΚΕΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Σύντομη περιγραφή της Δράσης :
Η ενέργεια έχει στόχο τη γνωστοποίηση της ίδρυσης Κέντρου Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στη Περιφέρεια Ηπείρου. Ομάδες στόχου αποτελούν οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και των τεσσάρων νομών της περιφέρειας, χωρίς να αποκλείονται και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου θα δημιουργηθεί πλάνο δράσεων συνολικής χρονικής διάρκειας 3 μηνών και θα περιλαμβάνει την διοργάνωση ημερίδων, τη συγγραφή δελτίων τύπου, την καταχώρηση άρθρων στον τοπικό ημερήσιο τύπο, καθώς και στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωση (δεν περιλαμβάνονται τηλεοπτικά η ραδιοφωνικά μηνύματα) κ.α.

Παραδοτέα της δράσης :
• Πλάνο δράσεων και χρονοδιάγραμμα
• 2 Δελτία Τύπου
• 10 άρθρα στο τοπικό τύπο
• 1 ημερίδα στη πρωτεύουσα της περιφέρειας, Ιωάννινα σε συνεργασία με το ΕΒΕ Ιωαννίνων
• 3 ημερίδες στα ΕΒΕ Πρέβεζας, Άρτας, Θεσπρωτίας
• 2 Καταχωρήσεις σε έντυπο & ηλεκτρονικό τύπο
• 3000 ενημερωτικά φυλλάδια (εφόσον δεν παραχθούν από τον κεντρικό φορέα συντονισμού ΚΕΤΑ)

Διάρκεια :
3 μήνες. Ημερομηνία έναρξης της δράσης από την υπογραφή της σύμβασης με το Υπουργείο Ανάπτυξης και την έναρξη εργασιών της Κεντρικής δομής και των γραφείων ΚΕΤΑ ανά νομό.

Φορέας Υλοποίησης : ΚΕΤΑ

Ωφελούμενες ΜΜΕ : Όλες
Δράση 1.1.2 Ενημέρωση επιχειρήσεων για την υποστήριξη που προσφέρει το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα», τα ΕΠ. Προγράμματα άλλων Υπουργείων καθώς και το ΠΕΠ Ηπείρου.

Σύντομη περιγραφή της Δράσης :
Στόχος της δράσης είναι η πληρέστερη ενημέρωση και πληροφόρηση των επιχειρήσεων σχετικά με τα προγράμματα των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Υπουργείου Γεωργίας καθώς και άλλων υπουργείων που εντάσσονται στο Γ ΚΠΣ. Στη συγκεκριμένη δράση εντάσσονται τα προγράμματα του ΠΕΠ Ηπείρου καθώς και η προβολή των Κέντρων Υποδοχής Επενδύσεων της περιφέρειας. Προβλέπεται ότι ετησίως θα διοργανωθούν ανά νομό δύο ημερίδες το πρώτο έτος ενώ κατά την διάρκεια των επόμενων χρόνων θα πραγματοποιείται μία ημερίδα ανά νομό ετησίως. Ομάδα στόχου για αυτές της ημερίδες θα είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο νομό.

Παράλληλα θα αναπαραχθούν τα επίσημα έντυπα (προκηρύξεις – περιγραφές) και των επί μέρους προγραμμάτων των ανάλογων υπουργείων ενώ θα παραχθούν τρίπτυχα εκλαϊκευμένα με αναφορά στους πιθανούς δικαιούχους για το κάθε πρόγραμμα και τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής.

Τέλος θα υπάρχει διαρκής δυνατότητα ενημέρωσης στα γραφεία του ΚΕΤΑ σε κάθε νομό από τον επιχειρηματικό σύμβουλο για κάθε ενδιαφερόμενο.

Παραδοτέα της δράσης :
• 20 ημερίδες, (4 το Α έτος, 4 το Β έτος, 4 το Γ έτος, 4 το Δ έτος, 4 το Ε έτος)
• Παραγωγή 5 θεματικών cd rom και αναπαραγωγή τους σε 1000 τεμάχια ανά θέμα,
• Παραγωγή 5 εντύπων (τρίπτυχα εκλαϊκευμένα) και αναπαραγωγή τους σε 1000 τεμάχια έκαστο

Διάρκεια :
Όλη η διάρκεια του προγράμματος

Φορέας Υλοποίησης : ΚΕΤΑ / ΕΚΠΕ Ηπείρου / CARREFOUR Ηπείρου

Ωφελούμενες ΜΜΕ : Όλες


Δράση 1.1.3 Ενημέρωση επιχειρήσεων σχετικά με τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Σύντομη περιγραφή της Δράσης :
Για την πληρέστερη ενημέρωση και πληροφόρηση των επιχειρήσεων σχετικά με τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία (venture capital, sheed capital, risk capital, leasing, χρόνο-μίσθωση, επιχειρηματικά δάνεια κτλ.). Προβλέπεται ότι το πρώτο έτος θα διοργανωθούν συνολικά 4 ημερίδες (μία ημερίδα ανά νομό), ενώ κατά τα επόμενα χρόνια λειτουργίας του ΚΕΤΑ θα διοργανωθούν αντίστοιχες ετήσιες εκδηλώσεις κυρίως στη πρωτεύουσα του κάθε ένα νομό ανά έτος. Ομάδα στόχου για αυτές της ημερίδες θα είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο νομό. Σε περίπτωση που το Ταμείο Εγγυοδοσίας συσταθεί ο ρόλος και οι στόχοι του θα προωθηθούν ενώ σημαντική προώθηση θα έχουν τα ΚΥΕ, καθώς και ο ρόλος του ΚΕΤΑ στο τομέα της διαμεσολάβησης

Παραδοτέα της δράσης :
• 8 ημερίδες, (4 το Α έτος, 1 το Β έτος, 1 το Γ έτος, 1 το Δ έτος, 1 το Ε έτος)

Διάρκεια :
Όλη η διάρκεια του προγράμματος

Φορέας Υλοποίησης : ΚΕΤΑ / ΣΒΒΕ

Ωφελούμενες ΜΜΕ : Αναμένεται σε όλη την διάρκεια της λειτουργίας του ΚΕΤΑ τις ημερίδες να παρακολουθήσουν 600 επιχειρηματίες


Δράση 1.1.4 Ενημέρωση Επιχειρήσεων για νέες τεχνολογίες και R&D

Σύντομη περιγραφή της Δράσης :
Η δράση θα έχει ως στόχο την πληροφόρηση των επιχειρήσεων με τα αποτελέσματα της έρευνας που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (5ο Πρόγραμμα- Πλαίσιο), σε σχετικά θέματα. Για τις βιομηχανικές / βιοτεχνικές επιχειρήσεις θα χρησιμοποιηθούν οι βάσεις CORDIS, τα RELAY CENTRES, καθώς και άλλοι φορείς που χειρίζονται δεδομένα R&D,. Στο αντικείμενο της επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων, το οποίο αφορά σημαντικό κορμό των επιχειρήσεων της περιφέρειας η δράση θα είναι συνδεδεμένη κεντρικά με το πρόγραμμα FLAIR-FLOW 4 “Bringing European food research to consumers, health professionals and industry” και δεν κοστολογείται ως εφαρμογή (επιλογή ερευνητικών προγραμμάτων, περιλήψεις, κλπ). Στο κόστος της δράσης περιλαμβάνεται η διοργάνωση μιας ημερίδας και 2 workshop ετησίως, τα οποία περιλαμβάνουν το κόστος οργάνωσης, την αμοιβή, τα εισιτήρια και την φιλοξενία των ερευνητών. Θα περιλαμβάνει δύο διακριτές ενότητες :Α) Παρουσιάσεις των προγραμμάτων σε απλή εκλαϊκευμένη μορφή, καθώς και το όνομα του υπεύθυνου του ερευνητικού προγράμματος με τον οποίο θα μπορούν να έρθουν σε επαφή οι επιχειρήσεις της περιφέρειας. Β) Ειδικές ημερίδες (workshops), για θέματα που ενδιαφέρουν ειδικότερα τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας, με πρόσκληση ερευνητών εξειδικευμένων θεμάτων που έχουν δυνατότητα άμεσης εφαρμογής (near market results).

Παραδοτέα της δράσης :
• 5 ημερίδες, (1 το Α έτος, 1 το Β έτος, 1 το Γ έτος, 1 το Δ έτος, 1 το Ε έτος) με εναλλαγή νομών
• 2 Workshop / έτος. Q

Διάρκεια :
Όλη η διάρκεια του προγράμματος

Φορέας Υλοποίησης : ΚΕΤΑ

Ωφελούμενες ΜΜΕ : 80 / ημερίδα


Δράση 1.1.5 Ενημέρωση επιχειρήσεων σχετικά τις επιπτώσεις της διαδοχής σε οικογενειακές επιχειρήσεις .

Σύντομη περιγραφή της Δράσης :
Οι υφιστάμενες χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις και οι μέθοδοι διαδοχής στο πλαίσιο της οικογενειακής επιχείρησης απασχολεί σχεδόν όλες τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιφέρειας Ηπείρου. Το έλλειμμα πληροφόρησης αλλά και συμβουλευτικής κατεύθυνσης τους σχετικά με το παραπάνω θέμα είναι αναγνωρισμένο. Στόχος της δράσης αυτής είναι να αναδείξει τα σημαντικότερα προβλήματα που προκύπτουν, τις υπάρχουσες μεθόδους μετάβασης και μεταβίβασης αλλά και να παρουσιάσει λύσεις ιδιαίτερα στους τομείς την νομικής κάλυψης και λογιστικής τακτοποίησης και των χρηματοοικονομικών.

Παραδοτέα της δράσης :
• 4 ημερίδες, (μία ανά νομό)
• Παραγωγή φακέλου ημερίδας – προσκλήσεων – δελτίου τύπου.

Διάρκεια :
Όλη τη διάρκεια του προγράμματος

Φορέας Υλοποίησης : ΚΕΤΑ / ΣΒΒΕ

Ωφελούμενες ΜΜΕ : Αναμένεται σε όλη την διάρκεια της λειτουργίας του ΚΕΤΑ τις ημερίδες να παρακολουθήσουν 600 επιχειρηματίες1.2 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ


Δράση 1.2.1 Ημερίδες ανάδειξης – προώθησης επώνυμων τοπικών προϊόντων ανά νομό

Σύντομη περιγραφή της Δράσης :
Οι ημερίδες της δράσης αυτής θα έχουν ως στόχο να ενημερώσουν του παραγωγούς στους τρόπους βέλτιστης ανάδειξης, και να προώθησης προϊόντων της περιοχής τους που θα μπορούσαν να γίνουν επώνυμα σε πανελλαδικό και ίσως διεθνές επίπεδο
Βασική κατεύθυνση για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η κατανόηση από την πλευρά του παραγωγός της ανάγκης να επανασχεδιάσει τον τρόπο παραγωγής του, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που μας προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία. Να ενσωματώσει στα προϊόντα του τα επιπλέον εκείνα χαρακτηριστικά που τυχόν χρειάζονται για να διακινηθούν ως επώνυμα και να γίνουν όσο το δυνατό περισσότερο ελκυστικά για το σημερινό καταναλωτή.

Παραδοτέα της δράσης :
• 4 Ημερίδες - 1 ανά νομό
• Παραγωγή φακέλου ημερίδας – προσκλήσεων – δελτίου τύπου

Διάρκεια :
Όλη τη διάρκεια του προγράμματος

Φορέας Υλοποίησης : ΚΕΤΑ Ηπείρου / ΕΤΑΝΑΜ / ΑΣΗΚ / ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.

Ωφελούμενες ΜΜΕ : 50 / Ημερίδα


Δράση 1.2.2 Ειδικές Ημερίδες Ομάδας Τυροκομικών Επιχειρήσεων Περιφέρειας Ηπείρου

Σύντομη περιγραφή της Δράσης :
Σε συνέχεια των συναντήσεων και με τις τυροκομικές επιχειρήσεις, που έγιναν τόσο από την ΕΤΑΝΑΜ στους νομούς Πρέβεζας και Άρτας, όσο και από το BIC – Παν/μιο Ιωαννίνων στα πλαίσια του RISE θα προωθηθεί η ήδη επεξεργασμένη πρόταση της δημιουργίας cluster των μικρών τυροκομικών επιχειρήσεων της Ηπείρου, με τελικό στόχο τον κοινό έλεγχο της πρώτης ύλης από τους παραγωγούς, τον σχεδιασμό κοινών προϊόντων με κοινές προδιαγραφές και την από κοινού προώθηση και εμπορία των προϊόντων ώστε να μπορέσουν οι μικρές τυροκομικές μονάδες να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό και ταυτόχρονα να προχωρήσουν στην παραγωγή πιστοποιημένων τοπικών παραδοσιακών προϊόντων ποιότητας. Επίσης θα καταγραφούν τα προβλήματα, οι ανάγκες των επιχειρήσεων και οι προτάσεις ενέργειες που θα μπορούσε να προωθήσεις το ΚΕΤΑ Ηπείρου .

Παραδοτέα της δράσης :
• 4 Ημερίδες
• Παραγωγή φακέλου ημερίδας – προσκλήσεων –δελτίου τύπου

Διάρκεια :
Όλη τη διάρκεια του προγράμματος

Φορέας Υλοποίησης : ΚΕΤΑ Ηπείρου / ΕΤΑΝΑΜ / ΑΣΗΚ

Ωφελούμενες ΜΜΕ : 80 / Ημερίδα


Δράση 1.2.3 Ειδικές Ημερίδες Ομάδας Ελαιουργικών Επιχειρήσεων Περιφέρειας Ηπείρου

Σύντομη περιγραφή της Δράσης :
Κατά την διάρκεια της ημερίδας θα καταβληθεί προσπάθεια να αξιοποιηθεί η εμπειρία του πολύ μεγάλου αριθμού ελαιουργείων του νομού Πρέβεζας, προς την κατεύθυνση δημιουργίας cluster για τον νομό Πρέβεζας, με βασικό στόχο να αξιοποιηθεί η ήδη εγκριθείσα ονομασία Π.Γ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑ, η οποία δεν έχει μέχρι σήμερα χρησιμοποιηθεί. Στην προσπάθεια αυτή πρωταγωνιστικό ρόλο μπορεί να παίξει το ΚΕΤΑ Ηπείρου σε συνεργασία με την ΕΑΣ Πρέβεζας, η οποία, πλην του ελαιουργείου της διαθέτει οργανωμένη μονάδα τυποποίησης ελαιολάδου. Επειδή στα πλαίσια της ΕΑΣ λειτουργεί και ομάδα βιοκαλλιεργητών, η δυνατότητα αυτόνομης τυποποίησης βιολογικού ελαιολάδου μπορεί να προσθέσει στην αγορά νέο προϊόν στα πλαίσια του εν λόγω cluster. Επίσης θα καταγραφούν τα προβλήματα, οι ανάγκες των επιχειρήσεων και οι προτάσεις ενέργειες που θα μπορούσε να προωθήσεις το ΚΕΤΑ Ηπείρου.

Παραδοτέα της δράσης :
• 4 Ημερίδες
• Παραγωγή φακέλου ημερίδας – προσκλήσεων – δελτίου τύπου

Διάρκεια :
Όλη τη διάρκεια του προγράμματος

Φορέας Υλοποίησης : ΚΕΤΑ Ηπείρου / ΕΤΑΝΑΜ / ΑΝΕΘ

Ωφελούμενες ΜΜΕ : 80 / Ημερίδα


Δράση 1.2.4 Ειδικές Ημερίδες Ομάδας Κτηνοτροφικών Επιχειρήσεων Περιφέρειας Ηπείρου

Σύντομη περιγραφή της Δράσης :
Στην περιοχή της Ηπείρου υπάρχει ένας μεγάλος επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κτηνοτροφίας. Αντικείμενο της ημερίδας θα είναι η επιλογή και η αξιολόγηση της πορείας των επιχειρήσεων, η καταγραφή των αναγκών και δυνατοτήτων τους ώστε να μετέχουν σε κοινό σχήμα αναπτύσσοντας κοινές δραστηριότητες. (προβολής –προώθησης, πιστοποίησης /επισήμανσης προϊόντος,) Επίσης θα καταγραφούν τα προβλήματα, οι ανάγκες των επιχειρήσεων και οι προτάσεις ενέργειες που θα μπορούσε να προωθήσεις το ΚΕΤΑ Ηπείρου.

Παραδοτέα της δράσης :
• 4 Ημερίδες
• Παραγωγή φακέλου ημερίδας – προσκλήσεων – δελτίου τύπου

Διάρκεια :
Όλη τη διάρκεια του προγράμματος

Φορέας Υλοποίησης : ΚΕΤΑ Ηπείρου / ΕΤΑΝΑΜ / ΑΣΗΚ

Ωφελούμενες ΜΜΕ : 80 / Ημερίδα


Δράση 1.2.5 Ειδικές Ημερίδες Ομάδας Επιχειρήσεων Ιχθυοκαλλιέργειας Περιφέρειας Ηπείρου

Σύντομη περιγραφή της Δράσης :
Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος στην περιοχή της Ηπείρου. Σε όλη την Ήπειρο δραστηριοποιούνται περίπου 45 μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας τόσο σε ποτάμιους ιχθύς όσο και σε θαλάσσιους. Αντικείμενο της ημερίδας θα είναι η καταγραφή των αναγκών και των προβλημάτων των επιχειρήσεων ενώ θα επιχειρηθεί και μία αξιολόγηση επιλογή αυτών που μπορούν να συμμετέχουν σε κοινό σχήμα.

Παραδοτέα της δράσης :
• 4 Ημερίδες
• Παραγωγή φακέλου ημερίδας – προσκλήσεων – δελτίου τύπου


Διάρκεια :
Όλη τη διάρκεια του προγράμματος

Φορέας Υλοποίησης : ΚΕΤΑ Ηπείρου / ΕΤΑΝΑΜ / ΑΝΕΘ

Ωφελούμενες ΜΜΕ : 40 / Ημερίδα


Δράση 1.2.6 Ειδικές Ημερίδες Ομάδας Τουριστικών Επιχειρήσεων Περιφέρειας Ηπείρου

Σύντομη περιγραφή της Δράσης :
Ο κλάδος του τουρισμού είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος στην περιοχή της Ηπείρου. Σε όλη την Ήπειρο ένα πολύ μεγάλος αριθμός τουριστικών επιχειρήσεων. Αντικείμενο της ημερίδας θα είναι η καταγραφή των αναγκών και των προβλημάτων των επιχειρήσεων και των προτάσεων ενεργειών που το ΚΕΤΑ θα μπορούσε να προωθήσει.

Παραδοτέα της δράσης :
• 4 Ημερίδες
• Παραγωγή φακέλου ημερίδας – προσκλήσεων – δελτίου τύπου

Διάρκεια :
Όλη τη διάρκεια του προγράμματος

Φορέας Υλοποίησης : ΚΕΤΑ Ηπείρου / ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε

Ωφελούμενες ΜΜΕ : 40 / Ημερίδα


Δράση 1.2.7 Ενημέρωση Ανέργων για το επιχειρείν

Σύντομη περιγραφή της Δράσης :
Σε συνεργασία με τα εργατικά κέντρα, τον ΟΑΕΔ καθώς και τους υπάρχοντες συλλόγους ανέργων θα οργανωθούν μία ημερίδα ανά νομό, με εξειδίκευση τα προγράμματα, που αφορούν την επιχειρηματικότητα των νέων, την γυναικεία επιχειρηματικότητα και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού για να αναλυθούν οι τομείς στους οποίους οι άνεργοι μπορούν να «επιχειρήσουν» στην περιοχή με ειδικότερη ανάλυση στις προοπτικές στην περιοχή και στις δυνατότητες – δυσκολίες.

Επίσης θα παραχθούν 2 σειρές εκλαϊκευμένων τρίπτυχων εντύπων ευρείας διανομής με τα αντικείμενα, στα οποία προβλέπεται να δημιουργηθούν νέες επιχειρήσεις από ανέργους της περιοχής.

Παραδοτέα της δράσης :
4 ημερίδες, 2 έντυπα από 2000 τεμάχια το καθένα

Διάρκεια :
Όλη η διάρκεια του προγράμματος

Φορέας Υλοποίησης : ΚΕΤΑ / ΕΣΥΝΕ Ηπείρου

Ωφελούμενες ΜΜΕ : Θα ενημερωθούν 500 άνεργοι


Δράση 1.2.8 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εικονικών Επιχειρήσεων

Σύντομη περιγραφή της Δράσης :
Η Δράση προβλέπει τον σχεδιασμό ειδικών Διαδικασιών προσομοίωσης (Simulation) της λειτουργίας μίας "τυπικής" επιχείρησης, όπου οι "ρόλοι" των κύριων στελεχών αναλαμβάνονται από συμμετέχοντες στην άσκηση. Οι συμμετέχοντες θα είναι κυρίως επιχειρηματίες ενώ θα μπορούν να συμμετάσχουν και μαθητές Λυκείου, φοιτητές υποψήφιοι επιχειρηματίες οι οποίοι όμως θα προ-επιλέγονται σε συνεργασία με τα γραφεία διασύνδεσης των πανεπιστημίων και τους εκπαιδευτικούς φορείς κ.α.

Η ανάπτυξη των διαδικασιών προσομοίωσης και των περιπτώσεων επιχειρηματικών προβλημάτων θα αναπτυχθούν από υπεργολάβο ενώ την ομάδα θα συντονίζει ο κατά τόπους επιχειρηματικός σύμβουλος την ομάδα των συμμετεχόντων στην Άσκηση συντονίζει ειδικός Σύμβουλος

Ο προφανής στόχος της άσκησης προσομοίωσης είναι η άσκηση των συμμετεχόντων στα πραγματικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Παραδοτέα της δράσης :
• Δύο (2) Προσομοιώσεις Επιχειρήσεων ετησίως, με εναλλαγή των νομών.
• Διαδικασίες προσομοίωσης


Διάρκεια :
Όλη η διάρκεια λειτουργίας του ΚΕΤΑ

Φορέας Υλοποίησης : Κεντρική δομή του ΚΕΤΑ/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / ΕΣΥΝΕ

Ωφελούμενες ΜΜΕ : Προβλέπεται συμμετοχή (ως ασκούμενοι ή ως παρατηρητές) περίπου 20 επιχειρηματιών σε κάθε άσκηση. Κατά συνέπεια ο άμεσα ωφελούμενος πληθυσμός ΜΜΕ θα είναι περίπου 150 επιχειρήσεις.1.3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ


Δράση 1.3.1 Δημιουργία ιστοσελίδας ΚΕΤΑ
Σύντομη περιγραφή της Δράσης :
Η δράση προβλέπει το σχεδιασμό και υλοποίηση μιας ιστοσελίδας του ΚΕΤΑ, στην ελληνική γλώσσα, η οποία θα περιλαμβάνει συνοπτικές παρουσιάσεις προκηρύξεων Υπουργείων, εξειδικευμένη ενημέρωση ανά κλάδο, άρθρα αναλυτών – συνεργατών ΚΕΤΑ, οδηγούς βέλτιστης διαδρομής σε αρχικές μορφές και για πολύ γενικά επιχειρηματικά θέματα, διαφήμιση δραστηριοτήτων ΚΕΤΑ και των ιδρυτικών - συνεργαζόμενων φορέων. Επίσης θα υπάρχει ξεχωριστή αναφορά για θέματα τοπικής επιχειρηματικότητας, συνδέσεις (links) με φορείς της περιφέρειας, καθώς και εθνικούς οργανισμούς που ασχολούνται με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Η συντήρηση και συνεχής τροφοδότηση της ιστοσελίδας του ΚΕΤΑ χρονικά θα περιλαμβάνει όλη τη χρονική προγραμματική περίοδο (2002 – 2006). Η συντήρηση θα πρέπει να αποτελεί συγκεκριμένο τμήμα του τεύχους ανάθεσης υπεργολαβίας καθώς και του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών που θα εγκρίνει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Τη συνεχή τροφοδότηση του site αναλαμβάνουν οι επιχειρησιακοί σύμβουλοι του ΚΕΤΑ και ο συντονιστής του ΚΕΤΑ.

Παραδοτέα της δράσης :
• Τεύχος Προδιαγραφών της Ιστοσελίδας
• 1 Ιστοσελίδα ΚΕΤΑ
• 1 οδηγός χρήστη της ιστοσελίδας

Διάρκεια :
Όλη η διάρκεια του προγράμματος

Φορέας Υλοποίησης : ΚΕΤΑ / BIC Ηπείρου

Ωφελούμενες ΜΜΕ : Επιχειρήσεις που έχουν την δυνατότητα χρήσης του διαδικτύου στην περιφέρεια


Δράση 1.3.2 Δημιουργία Βιβλιοθήκης

Σύντομη περιγραφή της Δράσης :
Προβλέπεται η οργάνωση Βιβλιοθήκης στα κεντρικά γραφεία του ΚΕΤΑ. Η βιβλιοθήκη θα περιέχει έντυπα υπάρχοντος και νέου ενημερωτικού, μελετητικού, στατιστικού και άλλου υλικού καθώς και βιβλιογραφία που θα αναφέρεται σε γενικά και εξειδικευμένα ζητήματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Στόχος της δράσης αυτής είναι η οργανωμένη και συστηματική διαφύλαξη σημαντικών στοιχείων και μελετών που αφορούν την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στην περιφέρεια Ηπείρου. Η βιβλιοθήκη θα είναι διαθέσιμη στους τους επιχειρηματίες, μελετητές και τους συμβούλους του ΚΕΤΑ. Τη συνεχή τροφοδότηση της βιβλιοθήκης προβλέπεται να αναλάβει η κεντρική δομή του ΚΕΤΑ Ηπείρου.

Παραδοτέα της δράσης :
1 Βιβλιοθήκη

Διάρκεια :
Όλη η διάρκεια του προγράμματος

Φορέας Υλοποίησης : Κεντρική δομή του ΚΕΤΑ / BIC Ηπείρου / CARREFOUR Ηπείρου / ΕΚΠΕ Ηπείρου

Ωφελούμενες ΜΜΕ : Όλες, από την δυνατότητα άμεσης πρόσβασης και ανάκτησης κάθε είδους πληροφοριών


Δράση 1.3.3 Παραγωγή έντυπου υλικού και διοργάνωση συναντήσεων «στρογγυλής τράπεζας» για συγκεκριμένες παρεμβάσεις γεν. χρήσης με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας (ISO, υγιεινή και ασφάλειας, HACCP κλπ)

Σύντομη περιγραφή της Δράσης :
Η εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών πιστοποίησης και διασφάλισης ποιότητας (π.χ. ISO, HACCP, Πιστοποιημένα Προϊόντα Ποιότητας, κλπ) κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στην επιχειρηματική δραστηριοποίηση, ως αποτέλεσμα της προσπάθειας των επιχειρήσεων να βελτιώσουν την θέση τους στον ανταγωνισμό μέσα από τη βελτίωση της ποιότητας των τελικών προϊόντων / υπηρεσιών τους αλλά και την εσωτερική τους οργάνωση και λειτουργία, μέσα από πιο ολοκληρωμένες ή / και ασφαλέστερες προσεγγίσεις στην παραγωγική τους διάρθρωση.

Στο πλαίσιο αυτό η δράση αποσκοπεί στην υποστήριξη των επιχειρήσεων της Περιφέρειας ως προς την εξοικείωση - κατ αρχήν – με τις παραπάνω έννοιες και στην ανάλυση βασικών στοιχείων και διαδικασιών οι οποίες προβλέπονται από τα εν λόγω συστήματα καθώς και των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται.

Για τον λόγο αυτό, εκδίδονται 3 φυλλάδια θεματικής εξειδίκευσης σχετικά με το περιεχόμενο και την εφαρμογή συστημάτων πιστοποίησης κατά ISO, HACCP, θέματα σχετικά με την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία κλπ, τα οποία και διανέμονται σε επιχειρήσεις κατά την διάρκεια συναντήσεων «στρογγυλής τράπεζας» ή άλλων εκδηλώσεων, έτσι ώστε να επιτευχθεί «γνωριμία» τους με τα εν λόγω συστήματα και διαδικασίες.

Παραδοτέα της δράσης :
• 3 έντυπα από 1000 τεμάχια ανά θέμα
• 20 συναντήσεις «στρογγυλής τράπεζας» με επιχειρηματίες

Διάρκεια :
Όλη η διάρκεια του προγράμματος

Φορέας Υλοποίησης : ΚΕΤΑ

Ωφελούμενες ΜΜΕ : 200

 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved