Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ
6.1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ6.1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ


Δράση 6.1.1 Καταγραφή Διεθνούς δραστηριότητας επιχειρήσεων ανά κλάδο στην Περιφέρεια Ηπείρου


Σύντομη περιγραφή της Δράσης :
Σκοπός της δράσης είναι η καταγραφή του διεθνούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων κατά κλάδο στη Περιφέρεια Ηπείρου. Η μελέτη, που αποτελεί και το βασικό παραδοτέο, θα προσδιορίσει τις παραμέτρους που αφορούν την εξαγωγική ισχύ των επιχειρήσεων, την ποιότητα και προσαρμοστικότητα τους. Επίσης θα προσδιοριστούν τα προϊόντα που παρουσιάζουν έντονη εξαγωγική δραστηριότητα καθώς και αυτά που έχουν την ικανότητα μέσα από συγκεκριμένες προϋπόθεσης να την αναπτύξουν. Η μελέτη θα περιλαμβάνει και 2 ιδιαίτερες ενότητες που θα αφορούν τις διαγνωστικές εργασίες εξαγώγιμων συσκευασμένων οπωροκηπευτικών, γαλακτοκομικών προϊόντων καθώς και προϊόντων κρέατος.
Η διάχυση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί με εκδήλωση στη πρωτεύουσα της Περιφέρειας με την συμμετοχή του Υπουργείου Ανάπτυξης.


Παραδοτέα της δράσης :
• 1 Μελέτη Διεθνούς δραστηριότητας επιχειρήσεων

Διάρκεια :
1Έτος

Φορέας Υλοποίησης : ΚΕΤΑ Ηπείρου / ΑΣΗΚ / ΕΤΑΝΑΜ / ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.

Ωφελούμενες ΜΜΕ : 30 Άμεσα

 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved