ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αρχική Σελίδα
Administrator
Συνδέσεις
Χάρτης Σελίδας
Επικοινωνία


Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Άρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter


Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

 

ΚΕΤΑ Ηπείρου

Το Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) Ηπείρου είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε από 13 Φορείς της Ηπείρου με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης στα πλαίσια της Δράσης 1.4.1 του Επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα.
Οι Φορείς που συμμετέχουν είναι:

• το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου,
• τα 4 Επιμελητήρια της Ηπείρου,
• το Β. I. C.Ηπείρου,
• η ΑΝ.Ε.Θ.Α.Ε.,
• η Α.Σ.Η.Κ.Α.Ε.,
• η ΗΠΕΙΡΟΣΑ.Ε.,
• η ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ.Α.Ε.,
• ο Ελληνικός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών,
• η Α.Ν.Δ.Ε.Η.
• και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βόρειας Ελλάδας.

Στόχος του ΚΕΤΑ Ηπείρου είναι να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη Δομή Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας η οποία θα καλύψει ολόκληρη την Περιφέρεια Ηπείρου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους μηχανισμούς στήριξης των επιχειρήσεων για το πέρασμα στα δεδομένα της νέας οικονομίας, στην ανάδειξη των ενεργειών που απαιτούνται για τη στήριξη σημαντικών τομέων του παραγωγικού ιστού, στη συνεργεία των δράσεων για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην περιφέρεια, την σύνδεση με την έρευνα και την τεχνολογία και την εισαγωγή της φιλοσοφίας της ποιότητας.


Ημερομηνία Δημοσίευσης

11/12/2020

Συγγραφέας

- - - -

Πηγή Άρθρου

ΚΕΤΑ Ηπείρου


Επιστροφή