Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 
Που βρίσκεται σήμερα η επιχείρηση σας; Η μέθοδος της ανάλυσης S.W.O.T.

«Σε ποια θέση βρίσκεται αυτή τη στιγμή η επιχείρηση σας;»
«Ποια είναι η υπάρχουσα στρατηγική που χρησιμοποιεί;»
Γνωρίζεται τις απαντήσεις; Η ανάλυση ΙΑΕΑ (Ισχυρά και Αδύνατα σημεία, Ευκαιρίες και Απειλές) ή όπως έχει επικρατήσει ο αγγλικός όρος SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) μπορεί να σας βοηθήσει να αξιολογήσετε την υπάρχουσα κατάσταση και στρατηγική σας και να σας δώσει τις απαντήσεις στις παραπάνω ερωτήσεις!

Βασίλης Δ. Παππάς*Πρόκειται για ένα εργαλείο ή μια τεχνική του μάρκετινγκ με την οποία προσδιορίζονται και στη συνέχεια καταγράφονται τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την αξιολόγηση του Εξωτερικού και Εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. Οι περισσότερες επιχειρήσεις βλέπουν πως οι δύο σημαντικότερες ομάδες του εξωτερικού περιβάλλοντος που θα πρέπει να μελετηθούν είναι οι καταναλωτές και οι ανταγωνιστές, ενώ στο εσωτερικό τους περιβάλλον εξετάζουν τους πόρους της ίδιας της επιχείρησης και υποδεικνύουν τις ισχυρές και αδύναμες πλευρές της. Εάν τοποθετήσουμε μαζί τα αποτελέσματα της μελέτης του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος, έχουμε μια ανάλυση SWOT – Ισχυρά (Strengths) και Αδύνατα (Weaknesses) σημεία της επιχείρησης, καθώς και Ευκαιρίες (Opportunities) και Απειλές (Threats) προς το περιβάλλον.

Οι δυνατότητες και οι αδυναμίες της επιχείρησης είναι εσωτερικοί παράγοντες που εντοπίζονται από την ανάλυση και διάγνωση των πόρων, λειτουργιών και συστημάτων της επιχείρησης.
Τα ΔΥΝΑΤΑ σημεία μπορούν να περιλαμβάνουν:
 • ειδικά προϊόντα και υπηρεσίες που δεν υπάρχουν στην αγορά
 • πρόσβαση σε κεφάλαια
 • γνώση και εμπειρία του αντικειμένου
 • ην απάντηση στην ερώτηση, «τι είναι αυτό που κάνουμε καλά;»

Τα ΑΔΥΝΑΤΑ σημεία ή τα σημεία που μειονεκτεί η επιχείρησή μπορούν να είναι:
 • ανεπαρκές κεφάλαιο κίνησης
 • μικρές ικανότητες μάνατζμεντ
 • προβλήματα στις λειτουργίες της (π.χ. στην παραγωγή, διανομή, προώθηση, τιμολόγηση, κτλ.)
 • μη εξειδικευμένο προσωπικό
 • οι απαντήσεις στις ερωτήσεις: «τι είναι αυτό που

ΔΕΝ κάνουμε καλά;», «σε ποια σημεία υστερούμε έναντι του ανταγωνισμού;», «τι θα πρέπει να αποφύγουμε;»

Οι ευκαιρίες και απειλές της επιχείρησης εντοπίζονται από την μελέτη του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο και δραστηριοποιείτε η επιχείρηση. Εξωγενείς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την λειτουργία της επιχείρησης είναι οι πολιτικοί παράγοντες (μια αλλαγή στην κυβέρνηση), οικονομικοί (αύξηση φορολογίας, μείωση επιτοκίων), κοινωνικοί (αύξηση πληθυσμού) και τεχνολογικοί (νέες μεθόδους παραγωγής, νέες τεχνολογίες).
Οι ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ μπορούν να περιλαμβάνουν:
 • κενά στην αγορά τα οποία να μπορεί να τα καλύψει η επιχείρησή σας
 • τυχόν αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών
 • τυχόν ανικανοποίητες ανάγκες
 • επιδοτήσεις από αναπτυξιακά Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα

Οι ΚΙΝΔΥΝΟΙ (απειλές) που μπορούν να εμφανιστούν περιλαμβάνουν:
 • αύξηση ανταγωνισμού
 • αλλαγές στη νομοθεσία
 • τάσεις της αγοράς
 • διεθνές πολιτικό-οικονομικές συγκυρίες (π.χ τρομοκρατία, αύξηση πετρελαίου, κτλ.)
 • μείωση αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών
 • ενδεχόμενη αύξηση πληθωρισμού και επιτοκίων

Είναι στο χέρι σας να βρείτε τον τρόπο ώστε να μετατρέψετε τις «απειλές» σε «ευκαιρίες». Εξάλλου λέγεται πως η απειλή είναι απλά μια συγκαλυμμένη ευκαιρία!

Η ανάλυση SWOT μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για κάθε επιχείρηση. Μέσω αυτού μπορεί να εντοπίσει και να αξιοποιήσει τα δυνατά της σημεία και να εκμεταλλευτεί τις μελλοντικές της ευκαιρίες. Μπορεί να προσδιορίσει τις απειλές και τους κινδύνους που θα παρουσιαστούν και να τις αποφύγει με τα κατάλληλα βήματα. Η αξιολόγηση της υπάρχουσας στρατηγικής θα βοηθήσει στην διαμόρφωση της νέας.

Όταν μια επιχείρηση ολοκληρώσει σωστά την ανάλυση SWOT, θα βρεθεί σε πολύ καλλίτερη θέση. Οι πληροφορίες και οι γνώσεις μειώνουν σημαντικά το ρίσκο κατά την διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η διοίκηση της επιχείρησης θα έχει τότε την δυνατότητα να προβεί σε μελετημένες και στρατηγικού τύπου αποφάσεις.

* B.A. (Hons) Business Enterprise, Diploma in International Banking, MBA in Marketing
Επιχειρηματικός Σύμβουλος Κέντρου Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
(Κ.Ε.Τ.Α) Θεσπρωτίας


Για περισσότερες πληροφορίες πάνω στο θέμα αυτό και τυχόν παρατηρήσεις και σχόλια, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στην ηλεκτρονική διεύθυνση, vaspappas@hotmail.com.

Βαθμολογήστε το άρθρο
Μέσος Όρος : 3      404   ψήφος

Ημερομηνία Δημοσίευσης

20/9/2020

Συγγραφέας

Βασίλης Δ. Παππάς

Πηγή ¶ρθρου

© 2003, Βασίλης Δ. Παππάς
 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved