ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Μενού Επιλογών

Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)


Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

 

Ενταξη εταιρειών με μόρια στον αναπτυξιακό νόμο

Των Βασίλη Ζήρα - Ελευθερίας Αρλαπάνου
Επιχειρήσεις με έμφαση στις νέες τεχνολογίες, τα καινοτομικά προϊόντα και τις εξαγωγές θα έχουν προτεραιότητα στις επιχορηγήσεις του νέου αναπτυξιακού νόμου που καταρτίζει το υπουργείο Οικονομίας.

Με τέσσερα κριτήρια θα αξιολογούνται οι επιχειρήσεις για να ενταχθούν στο νέο αναπτυξιακό νόμο, που καταρτίζει το υπουργείο Οικονομικών. Ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν, θα καθορίζεται τόσο το ύψος, όσο και η μορφή της επιδότησης. Περισσότερα μόρια θα συγκεντρώνουν οι νέες, αλλά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομίας, τα τέσσερα κριτήρια είναι:

Η προώθηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Στόχος είναι η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών σε πάγιο κεφάλαιο και η ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογίας. Θα προωθηθούν επενδύσεις σε τηλεπικοινωνίες, logistics, ευρυζωνικά δίκτυα, ιατρική τεχνολογία, μικροτεχνολογίες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και επενδύσεις για την παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων με χρήση νέων τεχνολογιών.

Η δημιουργία νέων προϊόντων που συμβάλλουν στη συνολική ανάπτυξη της οικονομίας. Θα παίρνουν περισσότερα μόρια οι επενδύσεις που παράγουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες, υψηλής προστιθέμενης αξίας. Στην κατηγορία αυτή θα συμπεριλαμβάνονται και επενδύσεις που θα συντελούν στην επέκταση του τουριστικού προϊόντος.

Η ενίσχυση της εξωστρέφειας και των εξαγωγών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στον εξαγωγικό προσανατολισμό των επενδύσεων: Η ενίσχυση των εξαγωγών αποτελεί πρωταρχικό στόχο, αφού πέρσι οι ελληνικές εξαγωγές αντιστοιχούσαν μόλις στο 8,3% του ΑΕΠ έναντι 26,5% που ήταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, ενώ η Ισπανία βρισκόταν στο 29% του ΑΕΠ.

Η προώθηση της περιφερειακής σύγκλισης. Ο στόχος για την περιφερειακή σύγκλιση δεν αλλάζει. Οι περιοχές που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση θα έχουν προτεραιότητα στις ενισχύσεις.

Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι ο νέος αναπτυξιακός νόμος να είναι ανοικτός για όλες τις επενδύσεις, παλαιές και νέες. Οι νέες επιχειρήσεις θα παίρνουν περισσότερα μόρια από τις παλαιές ωστόσο η διαφορά δεν θα είναι τόσο μεγάλη, ώστε να συμφέρει τις παλαιές επιχειρήσεις να ιδρύσουν νέες εταιρείες - σφραγίδα, προκειμένου να επωφεληθούν από το νέο νόμο.

Από το νέο νόμο θα εξαιρούνται επιχειρήσεις, για τις οποίες η ενίσχυση προσκρούει στους κοινοτικούς κανονισμούς. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται επιχειρήσεις στους κλάδους της χαλυβουργίας, της αυτοκινητοβιομηχανίας και της πρωτογενούς παραγωγής (μόνο για εκείνα τα προϊόντα που υποστηρίζονται από την ΚΑΠ).

Τα κίνητρα >>Τα πέντε κίνητρα που εξετάζονται είναι:

Κεφαλαιακές επιχορηγήσεις: Θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν, αλλά δεν θα αποτελούν το βασικό κίνητρο, αφού θα είναι μειωμένες σε σχέση με εκείνες που προβλέπονταν από τον υφιστάμενο αναπτυξιακό. Επαρκείς κεφαλαιακές επιχορηγήσεις θα προβλέπονται για τις νέες επιχειρήσεις που θα χρειάζονται αρχικά κεφάλαια για να ξεκινήσουν.

Γενναίες επιδοτήσεις επιτοκίου: Οπως σχολιάζουν πηγές του υπουργείου Οικονομίας «υπάρχουν άφθονα κεφάλαια στην αγορά, μέσω του τραπεζικού συστήματος, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με μεγαλύτερη ευκολία από τους επενδυτές, αν μειωνόταν το ρίσκο με την εγγύηση του Δημοσίου. Μάλιστα η επιδότηση θα μπορούσε να είναι και πλήρης...».

Φορολογικές απαλλαγές: Εξετάζονται αρκετές εναλλακτικές προτάσεις, χωρίς να αποκλείεται ακόμα και η μηδενική φορολόγηση για την πρώτη τριετία της επένδυσης.

Εγγυοδοσία μέσω ειδικών μηχανισμών: Η παροχή εγγυήσεων εκτιμάται ότι θα ακολουθήσει το πρότυπο του Ταμείου Εγγυοδοσίας για τις ΜΜΕ.

Αυξημένες αποσβέσεις: Σύμφωνα με ανώτερα στελέχη του υπουργείου Οικονομίας στόχος είναι η δραστική μείωση του χρόνου αποσβέσεων, που θα οδηγήσει σε απελευθέρωση ρευστότητας για τις επιχειρήσεις.

Εκτός αυτών, το υπουργείο προσανατολίζεται στη ριζική απλοποίηση των διαδικασιών, ώστε η αξιολόγηση και η έγκριση των επενδύσεων να γίνεται σε μικρό χρόνο. Οι λεπτομέρειες για αυτό το σκέλος του αναπτυξιακού, αναμένεται να παρουσιαστούν από τον πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Με το νέο νόμο, θα αποσυνδεθούν πλήρως οι ενισχύσεις από τις θέσεις απασχόλησης που θα δημιουργηθούν από την επένδυση και θα αρθούν οι ποινές για μετεγκατάσταση ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια. Οπως διαπίστωσε η Επιτροπή για την αναμόρφωση του αναπτυξιακού νόμου που εργάστηκε υπό τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Οικονομίας, Γ. Μέργο, ο συνολικός αριθμός επενδύσεων, στην εξαετία 1998-2003, ανήλθε στις 2.721, η αξία τους σε τρέχουσες τιμές διαμορφώνεται σε 2,9 δισ. ευρώ, οι επιχορηγήσεις που καταβλήθηκαν έφτασαν τα 949,6 εκατ. ευρώ και οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν ήταν 25.000.

Στην εξαετία, το 23% των επενδυτικών σχεδίων αντιστοιχούσε σε επενδύσεις μικρότερες του 1 εκατ. ευρώ, ενώ 620 επενδύσεις ήταν της τάξεως των 200.000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές. Ελάχιστες ήταν οι μεγάλες επενδύσεις: Αξία υψηλότερη των 73 εκατ. ευρώ (25 δισ. δρχ.,) είχαν μόλις τρεις επενδύσεις.

Ο νέος νόμος θα ισχύσει έως το 2007, οπότε θα αναμορφωθεί εκ νέου σύμφωνα με τις νέες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα κίνητρα
Γενναίες επιδοτήσεις επιτοκίων εξετάζει το υπουργείο Οικονομίας, αφού εκτιμά ότι υπάρχουν άφθονα κεφάλαια στην τραπεζική αγορά.

Εξαιρέσεις
Από το νέο νόμο θα εξαιρούνται επιχειρήσεις, για τις οποίες η ενίσχυση προσκρούει στους κοινοτικούς κανονισμούς, όπως οι επιχειρήσεις στους κλάδους της χαλυβουργίας, της αυτοκινητοβιομηχανίας και της πρωτογενούς παραγωγής.

Απαλλαγές
Εξετάζονται αρκετές εναλλακτικές προτάσεις, χωρίς να αποκλείεται ακόμα και η μηδενική φορολόγηση για την πρώτη τριετία της επένδυσης


Εγκεκριμένες επενδύσεις (τρέχουσες τιμές σε χιλιάδες ευρώ)


Ετη


Αριθμός επενδύσεων


Υψος επένδυσης


Ιδια κεφάλαια


Επιχορή- γηση


Επιδότηση Leasing


Σύνολο ενίσχυσης


1998


243


192.822


104.692


62.446


643


63.089


1999


463


426.853


274.070


135.838


2.280


138.118


2000


468


512.975


253.140


169.881


2.704


172.586


2001


506


663.046


290.118


205.429


15.742


221.171


2002


608


665.740


297.357


213.215


7.433


220.648


2003


433


507.683


227.151


162.823


3.899


166.722


Σύνολο


2.721


2.969.120


1.446.528


949.633


32.702


982.335


Βαθμολογήστε το άρθρο
Μέσος Όρος : 3      28   ψήφος

Ημερομηνία Δημοσίευσης

27/8/2020

Συγγραφέας

Των Βασίλη Ζήρα - Ελευθερίας Αρλαπάνου

Πηγή Άρθρου

ΗΜΕΡΗΣΙΑ, 27/08/2020