Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 
Ξεκινάτε μια Νέα Επιχείρηση και έχετε πρόβλημα εγγύησης στο δάνειο που ζητάτε; Υπάρχει λύση!

Η λύση ονομάζεται Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ή ΤΕΜΠΜΕ. Μέχρι πρόσφατα ήταν ένας θεσμός που παρέμενε στα χαρτιά. Ο βασικός λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε, να παρέχει δηλαδή εγγυήσεις στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ήταν ανενεργός, αφού δεν είχε βρεθεί η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων από τους ενδιαφερομένους στις συνεργαζόμενες τράπεζες και στο ΤΕΜΠΜΕ. Πρόσφατα το Ταμείο Εγγυοδοσίας ξεκίνησε να παραλαμβάνει αιτήσεις.

Βασίλης Δ. Παππάς*

 

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας δεν δίνει λεφτά όπως νομίζει ο περισσότερος κόσμος αλλά ούτε και δάνεια. Αυτό που κάνει είναι να εγγυάται την κάλυψη μεγάλου μέρους των δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που χορηγούνται από τις τράπεζες. Στην πράξη, κατανέμει τους κινδύνους μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (επιχειρήσεις, τράπεζες και ΤΕΜΠΜΕ). Βασική προτεραιότητά του, είναι να διευκολύνει την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά κεφαλαίων, με περιορισμό των κοινωνικών συνεπειών στην περίπτωση μιας επιχειρηματικής αποτυχίας. Για το λόγο αυτό ο κανονισμός παροχής εγγυήσεων και λειτουργίας του ΤΕΜΠΜΕ απαγορεύει να βαρύνεται με προσημείωση η υποθήκη η μόνιμη και μοναδική κατοικία του επιχειρηματία, όταν το ΤΕΜΠΜΕ παρέχει υπέρ αυτού εγγύηση.    

 

Σε ποιους απευθύνεται;

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας απευθύνεται σε ήδη υπάρχουσες καθώς και σε νεοϊδρυόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 30 άτομα προσωπικό. Επιδιώκει την ενίσχυση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών υψηλού σχετικά κινδύνου όλων των κλάδων, (όπως π.χ. εκκίνηση επιχειρήσεων, προώθηση και ανάπτυξη επιχειρήσεων), των καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών(όπως οι επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, προστασίας περιβάλλοντος, έρευνας και τεχνολογίας κλπ.), της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας, της συγχώνευσης των μικρών επιχειρήσεων και την ενθάρρυνση επενδύσεων σε εκπαιδευτικά προγράμματα, έρευνες αγοράς, προώθηση πωλήσεων κλπ. Επίσης ενισχύονται ειδικές κατηγορίες επιχειρηματιών όπως νέοι σε ηλικία, γυναίκες, μακροχρόνια άνεργοι, κλπ.

 

Οι παρεχόμενες εγγυήσεις καλύπτουν μέρος των δανείων που οι τράπεζες χορηγούν στις επιχειρήσεις και η εγγύηση μπορεί να κυμαίνεται από 40% έως 80% επί του ύψους του δανείου. Το ΤΕΜΠΜΕ μπορεί να καλύψει δάνεια με ανώτατη διάρκεια εγγύησης τα 10 έτη. Μέχρι τώρα έχουν υποβληθεί σε όλη τη χώρα, 21 φάκελοι για εγγύηση δανείου και έχουν εγκριθεί περίπου οι μισές. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας θα εγγυηθεί για δάνεια τουλάχιστον 11.000 επιχειρηματιών ύψους 1,2 δις ευρώ. Τα δάνεια ξεκινούν από 10 χιλ. ευρώ και φτάνουν μέχρι 320 χιλ. ευρώ. 

 

 

Η διαδικασία παροχής εγγυήσεων

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας είναι ο σύνδεσμος ανάμεσα στις ελληνικές επιχειρήσεις και τις τράπεζες. Η βασική διαδικασία που ακολουθείτε για την παροχή εγγύησης είναι:

1.      Ο επιχειρηματίας θα απευθύνεται στην τράπεζα της επιλογής του σχετικά με το χρηματοδοτικό του αίτημα.

2.      Η τράπεζα αν θεωρεί ότι το επιχειρηματικό εγχείρημα είναι οικονομικά βιώσιμο, ενημερώνει τον επιχειρηματία για τα προγράμματα του Ταμείου Εγγυοδοσίας και επιθυμεί για ένα μέρος του δανείου εγγύηση από το Ταμείο.

3.      Αποστέλλει το αίτημα με όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο Ταμείο Εγγυοδοσίας.

4.      Το Ταμείο θα πρέπει να απαντήσει θετικά ή αρνητικά εντός 20 ημερών.

Η τράπεζα θα ακολουθήσει και θα εξαντλήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την είσπραξη τυχόν οφειλών που υπάρχουν. Εάν παρόλα αυτά υπάρξει ανεξόφλητο υπόλοιπο ποσό, τότε η τράπεζα δικαιούται να ζητήσει από το Ταμείο Εγγυοδοσίας το ποσοστό που έχει εγγυηθεί.

Οι τράπεζες οι οποίες έχουν υπογράψει σύμβαση αυτή τη στιγμή με το Ταμείο Εγγυοδοσίας είναι οι παρακάτω, ενώ αναμένονται και οι υπόλοιπες εμπορικές αλλά και περίπου 15 συνεταιριστικές τράπεζες οι οποίες δεν έχουν υπογράψει ακόμα:

 1. Αγροτική Τράπεζα
 2. Γενική Τράπεζα
 3. Εγνατία Τράπεζα
 4. Εθνική Τράπεζα
 5. Ελληνική Τράπεζα
 6. Εμπορική Τράπεζα
 7. Τράπεζα Κύπρου
 8. Λαϊκή Τράπεζα
 9. Τράπεζα Πειραιώς
 10. Ωμέγα Τράπεζα
 11. EFG-EUROBANK ERGASIAS
 12. FBB- FIRST BUSINESS BANK
 13. NOVA BANK
 14. PROBANK
 15. ASPIS BANK

Όσοι ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες και για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να “εκμεταλλευτείτε” το Ταμείο Εγγυοδοσίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την Τράπεζα με την οποία συνεργάζεστε. Επίσης πληροφορίες μπορείτε να πάρετε στα κατά τόπους γραφεία του Κ.Ε.Τ.Α.

 

*B.A. (Hons) Business Enterprise, Diploma in International Banking, MBA in Marketing 

Επιχειρηματικός Σύμβουλος Κέντρου Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Τ.Α) Θεσπρωτίας

 

© 2003-2004 Βασίλης Δ. Παππάς. Για περισσότερες πληροφορίες αποστείλετε e-mail στην διεύθυνση vaspappas@hotmail.com. 


Βαθμολογήστε το άρθρο
Μέσος Όρος : 3      355   ψήφος

Ημερομηνία Δημοσίευσης

11/11/2020

Συγγραφέας

Βασίλης Δ. Παππάς

Πηγή ¶ρθρου

© 2003-2004 Βασίλης Δ. Παππάς
 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved