Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 
Έχετε Επιχείρηση Μεταποίησης; Αποκτήστε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό και επιδοτηθείτε έως και 55%

 

Ακούω συνεχώς από πολλούς επαγγελματίες, ιδιοκτήτες μικρών βιοτεχνιών, πως θέλουν να εκσυγχρονίσουν την επιχείρηση τους ή να την επεκτείνουν με κάποιο νέο κτίριο. Δυσκολεύονται όμως να μπουν σε κάποιο πρόγραμμα, αφού το μοναδικό που τους κάλυπτε έως σήμερα ήταν ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, που απαιτούσε ελάχιστη επένδυση 100 χιλιάδες ευρώ.  Στο άρθρο αυτό λοιπόν, θα σας παρουσιάσω ένα πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών μεταποιητικών επιχειρήσεων το οποίο ανοίγει για τέταρτη φορά και κλείνει στις 16 Σεπτεμβρίου 2005. Θεωρώ πως το πρόγραμμα αυτό μπορεί να βοηθήσει κάποιους επιχειρηματίες του τόπου μας οι οποίοι έχουν ήδη αποφασίσει πως θέλουν να εκσυγχρονίσουν την επιχείρησή τους και έχουν ξεκαθαρίσει στο μυαλό τους τι ακριβώς θέλουν να κάνουν.

Βασίλης Δ. Παππάς

Επιχειρηματικός Σύμβουλος

Κ.Ε.Τ.Α. Θεσπρωτίας

 

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη της Ανταγωνιστικότητας των υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα εντάσσεται μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του Γ΄(τρίτου) Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα».

 

Οι βασικές προϋποθέσεις των επιχειρήσεων για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό είναι:

1)       Να είναι μεταποιητικές (με κυριότερη εξαίρεση αυτήν που χρησιμοποιεί σαν πρώτες ύλες αγροτικά προϊόντα).

2)       Σε περίπτωση που η επιχείρηση ασκεί και εμπορική δραστηριότητα η επιχορήγηση θα αναφέρεται μόνο στον τομέα της μεταποίησης.

3)       Να έχουν αρχίσει την δραστηριότητα τους είτε είναι μεταποιητικές είτε όχι, πριν από την 1/01/2002, δηλαδή να υφίστανται για τουλάχιστον 3 (τρία) χρόνια.

4)       Ο μέσος συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών της επιχείρησης θα πρέπει να είναι μικρότερος από 10 εκ € τα τρία τελευταία έτη και να είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 30.000 €, δηλαδή: 30 χιλ. € ≤ μέσος τζίρος τα 3 τελευταία έτη ≤ 10 εκ €

5)       Να έχει από  0 έως 50 άτομα προσωπικό.

6)       Ο κατώτατος προϋπολογισμός των επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται στα 25.500 ευρώ, ενώ ο ανώτατος στο 1.000.000 ευρώ.

Δηλαδή: 25.500 €≤προτεινόμενη επένδυση≤1.000.000. €

7)       Το μέγιστο ύψος της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 85% του μέσου κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας ο οποίος προέρχεται από τις δραστηριότητες της μεταποίησης και της παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται  όμως άμεσα με τη μεταποίηση, αποκλειόμενου αυτού που προέρχεται από εμπορική δραστηριότητα.

Το ποσοστό ενίσχυσης, από σταθερό 40% στον προηγούμενο κύκλο, γίνεται τώρα από 45 μέχρι 55%. Πιο συγκεκριμένα: Οι περιοχές που περιγράφονται σαν Δ΄ ζώνη στον αναπτυξιακό νόμο επιδοτούνται με 55%. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές επιδοτούνται με 50%. Για το νομό μας ισχύει ο παρακάτω πίνακας:

 

 

Επιδότηση

Ζώνη πλάτους 20 χλμ. από τα σύνορα

Δήμοι:

Παραμυθιάς Ηγουμενίτσας

Φιλιατών

Σαγιάδας

Παραποτάμου

Συβότων

 

55%

 

 

 

Υπόλοιπος νομός

Δήμοι:

Μαργαριτίου

Αχέροντα

Κοινότητες:

Πέρδικας

Σουλίου

 

50%

 

 

 

Το πρόγραμμα ενισχύει επενδύσεις στην κατασκευή ή επέκταση κτιρίων, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπερβαίνει το 40% του συνόλου της επένδυσης ή το ποσό των 150.000 ευρώ, αγορά νέου σύγχρονου εξοπλισμού, και μερικές άϋλες δαπάνες, όπως εκπόνηση μελετών και ερευνών αγοράς.

Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι κάθε επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίνεται, είναι υποχρεωτικό να επιτύχει μετά την ολοκλήρωσή του ορισμένους στόχους, όπως:

-          αύξηση της απασχόλησης

-          αύξηση του κύκλου εργασιών

-          αύξηση των κερδών

-          εξαγωγές

Θέλω όμως να ξεκαθαρίσω κάτι. Όποιος εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή θα πρέπει να είναι σίγουρος γι’ αυτό που θέλει να κάνει. Όποιος αποφασίσει πως θέλει να αλλάξει τα μηχανήματα της επιχείρησής του θα πρέπει να είναι σίγουρος πως τα ήδη υπάρχων δεν είναι πλέον αρκετά και δεν τον βοηθούν όσο θα ήθελε.

 

Μια επιχείρηση παίρνει επιπλέον μηχανήματα ή εκσυγχρονίζει αυτά που ήδη έχει όταν δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις παραγγελίες των πελατών της και αναγκάζεται να βάλει δεύτερη και τρίτη βάρδια. Εσείς μπορείτε να καθορίσετε το σημείο στο οποίο βρίσκεστε; Ο σωστός επιχειρηματίας θα πρέπει να εξαντλήσει πρώτα όλα τα περιθώρια παραγωγής πριν πάρει επιπλέον μηχανήματα ή ανανεώσει αυτά που ήδη έχει. Σας τα λέω αυτά γιατί δεν θέλω να κάνετε κάποια βιαστική κίνηση. Καλό θα είναι λοιπόν να σκεφτείτε: ποιο είναι το μέγιστο της παραγωγής σας με τα υπάρχων μηχανήματα και τις υπάρχουσες υποδομές; σε τι ποσοστό αυτού του μέγιστου βρίσκεστε; μπορεί η επιχείρησή σας να αυξήσει την παραγωγή της σε ενδεχόμενη ζήτηση του προϊόντος σας ή έχετε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια; Καθορίστε με πραγματικά στοιχεία παραγωγής και πωλήσεων το δικό σας ποσοστό και μετά πάρτε τις αποφάσεις σας. Τέλος πιστεύω πως τα προγράμματα δεν θα πρέπει να είναι αυτοσκοπός για μια επιχείρηση. Όταν όμως υπάρχουν καλό είναι να εκμεταλλεύονται. Η σωστή χρησιμοποίηση τους μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης. 

 

Όσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε και θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα (ποιοι κλάδοι επαγγελμάτων εντάσσονται) καθώς επίσης και τα έντυπα υποβολής, επισκεφθείτε το γραφείο του Κέντρου Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Τ.Α.) ή εναλλακτικά επικοινωνήσετε μαζί μας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, keta@otenet.gr , όπου θα έχετε άμεση απάντηση.


Βαθμολογήστε το άρθρο
Μέσος Όρος : 3      592   ψήφος

Ημερομηνία Δημοσίευσης

3/8/2020

Συγγραφέας

Βασίλης Δ. Παππάς

Πηγή ¶ρθρου

© 2003-2005 Βασίλης Δ. Παππάς
 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved