Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 
Πως θα φτάσετε τον Πρώτο του κλάδου σας: Η μέθοδος της Συγκριτικής Αξιολόγησης (benchmarking)

Θα σας ενδιέφερε να ξέρετε τι κάνει καλλίτερα ο πρώτος του κλάδου σας και βρίσκεται σε αυτήν τη  θέση;

Θα σας ενδιέφερε να γνωρίζετε τι φταίει και δεν είσαστε τόσο ανταγωνιστικοί;

Να γνωρίζετε σε ποια σημεία σας ξεπερνούν οι ανταγωνιστές σας;

Να γνωρίζετε σε ποιο επίπεδο απόδοσης θα πρέπει να στοχεύσετε και με ποιον τρόπο θα το πετύχετε;

Στο σημερινό μας άρθρο θα γνωρίσετε ένα σύγχρονο “εργαλείο” επιχειρηματικότητας που μπορεί να σας δώσει  απαντήσεις σε όλα τα  προηγούμενα ερωτήματα.

Βασίλης Δ. Παππάς

Επιχειρηματικός Σύμβουλος

 

Στα τέλη της δεκαετίας του ΄70 η μονάδα αποθήκευσης και διανομής της εταιρείας κατασκευής φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, η γνωστή Xerox, διαπίστωσε ότι η παραγωγικότητα της αυξάνονταν με πολύ χαμηλό ρυθμό. Πραγματοποιώντας έρευνες και μετρήσεις στην αγορά, διαπίστωσε ότι η επιχείρηση με τις καλλίτερες επιδόσεις στον τομέα αποθήκευσης εμπορευμάτων και διανομής ήταν μια επιχείρηση ρούχων με λιανική πώληση και ταχυδρομικές παραγγελίες. Συγκρίνοντας την λειτουργία της επιχείρησης αυτής και τον τρόπο που δουλεύει, με τις δικές της λειτουργίες, η μονάδα διανομής της Xerox, αναγνώρισε τα σημεία στα οποία υστερούσε και τα διόρθωσε. Με τον τρόπο αυτό κατάφερε να αυξήσει την παραγωγικότητα της κατά 10% περισσότερο από το προηγούμενο έτος και κέρδισε καλλίτερη θέση απέναντι στον ανταγωνισμό.

 

Κάπου εκεί γεννήθηκε η μέθοδος της “Συγκριτικής Αξιολόγησης”. Τα χρόνια που ακολούθησαν η μέθοδος αυτή ερευνήθηκε σε βάθος και έγινε περισσότερο επιστημονική. Σήμερα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στις περισσότερες επιχειρήσεις του εξωτερικού.

 

Στη χώρα μας έχουνε γίνει αρκετές προσπάθειες για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής αλλά χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα, κυρίως λόγω έλλειψης συντονισμού. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, βλέποντας την χαμηλή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, αποφάσισε να ξεκινήσει μια ολοκληρωμένη προσπάθεια, αυτή τη φορά πλήρως συντονισμένη. Ο φορέας που ανέλαβε να φέρει σε πέρας την σημαντική αυτή αποστολή είναι τα Κέντρα Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, γνωστά σε όλους ως Κ.Ε.Τ.Α.

 

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να δούμε μερικά στοιχεία για το σημαντικό αυτό “εργαλείο” της “Συγκριτικής Αξιολόγησης”.

 

Τι είναι η μέθοδος της “Συγκριτικής Αξιολόγησης”;

Πρόκειται για μια πολύτιμη Τεχνική Επιχειρησιακής Οργάνωσης που κύριος στόχος της είναι η συλλογή πληροφοριών από μια επιχείρηση για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις. Η μέθοδος της “Συγκριτικής Αξιολόγησης” συγκρίνει τις λειτουργίες και δραστηριότητες της επιχείρησης σας με άλλες ομοειδείς, ώστε να καταλάβετε όσο το δυνατό καλλίτερα την “θέση” στην οποία βρίσκεται σήμερα η δική σας επιχείρηση μέσα στον ανταγωνισμό. Στη συνέχεια σας βοηθάει να αναγνωρίσετε τους τομείς στους οποίους μειονεκτείτε και σας προτείνει την κατάλληλη στρατηγική ώστε να βελτιωθείτε και να έχετε ένα περισσότερο επιτυχημένο μέλλον.

 

Ποια είναι τα οφέλη για τον επιχειρηματία;

Συμμετέχοντας στην διαδικασία της “Συγκριτικής Αξιολόγησης” έχετε τη δυνατότητα να αποκομίσετε σημαντικά οφέλη:

  • Σας δίνετε η δυνατότητα να εντοπίσετε και να αξιολογήσετε την επίδοση της επιχείρησης σας συγκριτικά με τους καλλίτερους του κλάδου σας
  • Να βρείτε τα σημεία εκείνα όπου θα επικεντρώσετε τις προσπάθειες σας έτσι ώστε να κλείσετε το χάσμα που χωρίζει την επιχείρηση σας με τον πρώτο του κλάδου, όσο το δυνατό πιο άμεσα και πιο αποτελεσματικά
  • Σας βοηθά να εντοπίσετε τα Δυνατά και Αδύναμα σημεία της επιχείρησης σας
  • Να αναγνωρίσετε τις ευκαιρίες που υπάρχουν αλλά ποτέ δεν είχατε σκεφθεί
  • Σας επισημαίνει τα σημεία στις δραστηριότητες της επιχείρησης σας που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και βελτίωση
  • Σας βοηθάει να προσδιορίσετε τις διαδικασίες που πρέπει να βελτιωθούν
  • Να ανιχνεύσετε τις “καλές πρακτικές” που έχουν εφαρμοσθεί
  • Σας βοηθάει να βρείτε τον Αποδοτικότερο και Καταλληλότερο τρόπο για μια λειτουργία ή δραστηριότητα, τον οποίο εφαρμόζει μια άλλη επιχείρηση, με σκοπό να τον εφαρμόσετε και εσείς στην δική σας επιχείρηση σας. Για παράδειγμα, μπορεί να σας βοηθήσει στην καλλίτερη κοστολόγηση των προϊόντων σας, στην μέτρηση της αποδοτικότητας του προσωπικού, στην ανεύρεση των αποδοτικότερων τρόπων διαφήμισης, στην καταλληλότερη συμπεριφορά προς τους πελάτες, κλπ.

 

Η εκτίμηση των διαφορών στις αποδόσεις σε σχέση με αυτές τις “καλές πρακτικές” και η κατανόηση των θεμελιωδών αιτιών για τα αποτελέσματα της επιχείρησης, είναι εκείνα τα βήματα που θα έπρεπε να υιοθετήσει μια επιχείρηση προκειμένου να αυξήσει την απόδοσή της και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της.

 

Πως μπορούμε να συμμετέχουμε και εμείς στην διαδικασία αυτή;

Όπως αναφέραμε προηγουμένως το Κ.Ε.Τ.Α. έχει αναλάβει την υλοποίηση της δράσης αυτής πανελλαδικά. Στην Ήπειρο δυστυχώς μόνον 60 επιχειρήσεις θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επειδή έχουμε κατά καιρούς αναφερθεί στους τρόπους ανάπτυξης μιας επιχείρησης και στην ανάγκη αλλαγής της επιχειρηματικής νοοτροπίας, έχετε την ευκαιρία να δείξετε ότι κάτι έχει αλλάξει. Επισκεφθείτε το γραφείο του Κ.Ε.Τ.Α. ώστε να συμμετάσχετε στην καινοτόμο αυτή δράση.  

 

Τι θα μας κοστίσει η συμμετοχή μας;

Τίποτα απολύτως. Η δράση αυτή υλοποιείτε από το Κ.Ε.Τ.Α. και παρέχεται δωρεάν. Δυστυχώς όμως, όπως ήδη είπαμε, ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν είναι περιορισμένος.

 

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;

Όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν ανεξαιρέτως κλάδου, προσωπικού, μεγέθους και νομικής μορφής, αρκεί να έχουν κλείσει 3 χρόνια σε λειτουργία.

 

Στο σχήμα φαίνεται η διαδικασία την οποία θα ακολουθήσει το Κ.Ε.Τ.Α. για την υλοποίηση της δράσης αυτής και την εφαρμογή της μεθόδου της “Συγκριτικής Αξιολόγησης” από τις επιχειρήσεις του Νομού μας.

 

 

Όσοι λοιπόν βρήκατε ενδιαφέρον την μέθοδο της “Συγκριτικής Αξιολόγησης” (benchmarking) και θέλετε να συμμετάσχετε ή να ενημερωθείτε περαιτέρω, μπορείτε να μας επισκεφθείτε στα γραφεία του Κ.Ε.Τ.Α. ή εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26510-72244 και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@keta-epirus.gr, όπου θα έχετε άμεση απάντηση.


Βαθμολογήστε το άρθρο
Μέσος Όρος : 3      390   ψήφος

Ημερομηνία Δημοσίευσης

5/1/2021

Συγγραφέας

Βασίλης Δ. Παππάς - Επιχειρηματικός Σύμβουλος ΚΕΤΑ Θεσπρωτίας

Πηγή ¶ρθρου

© 2003-2006 Βασίλης Δ. Παππάς
 
 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved