Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

7/10/2020

ΝΕΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Η Εισαγωγή της ηλεκτρονικής τεχνολογίας στη λειτουργία των πολύ μικρών επιχειρήσεων, αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω μέσω της προκήρυξης 2 νέων δράσεις μέσα στον τρέχοντα φθινόπωρο.

Η πρώτη δράση αφορά το πρόγραμμα «ΜΕΤΕΧΩ», το οποίο απευθύνεται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 3 έως 10 άτομα προσωπικό, με ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης να ανέρχεται στο 50%, ενώ ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά πρόταση αναμένεται να μην ξεπεράσει τα 10.000,00 ΕΥΡΩ.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών στο πλαίσιο του προγράμματος «ΜΕΤΕΧΩ» θα περιλαμβάνουν αφενός αγορά Η/Υ, περιφερειακών συσκευών, σύνδεση στο Διαδίκτυο, δημιουργία δικτυακού τόπου και αφετέρου εξελιγμένες λύσεις λογισμικού (Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων - ERP, Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων Πελατών- CRM), οι οποίες αναμένονται να συνεισφέρουν στην αυτοματοποίηση των λειτουργιών των πολύ μικρών επιχειρήσεων καθώς και στη γενικότερη αύξηση της παραγωγικότητας τους.

Η δεύτερη δράση αφορά την επαναπροκήρυξη του προγράμματος «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ», με μέγιστο προϋπολογισμό ανά πρόταση τα 4.000,00 ΕΥΡΩ. Επιλέξιμες θα θεωρούνται οι επιχειρήσεις που απασχολούν έως και 10 άτομα προσωπικό, έχουν κλείσει τουλάχιστον μια διαχειριστική χρήση και έχουν παράλληλα υποβάλλει φορολογική δήλωση. 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved