Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

15/10/2020

17 δράσεις για την Κλωστοϋφαντουργία
Οικοδομώντας πάνω στην μελέτη της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την Κλωστοϋφαντουργία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει 7 δράσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου ενόψει της κατάργησης των υπαρχουσών ποσοστώσεων στις εισαγωγές από τον ΠΟΕ από την 1η Ιανουαρίου 2005.
Οι δράσεις που προτείνει η Επιτροπή συνοψίζονται στα εξής:

  • Ώθηση της έρευνας και της καινοτομίας με την εφαρμογή συγκεκριμένης στρατηγικής αλλά και τη δημιουργία μιας σχετικής Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας.
  • Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης και ενθάρρυνση της χρήσης του προγράμματος Leonardo Da Vinci και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου από τους εμπλεκόμενους για την υιοθέτηση βιομηχανικών αλλαγών αλλά και καινοτόμων δράσεων στο πεδίο της απασχόλησης.
  • Δομικές αλλαγές για τη διαχείριση κρίσεων, τον εκσυγχρονισμό των μονάδων και την αντιμετώπιση των συνεπειών από το άνοιγμα των αγορών μέσω ενός αποθεματικού κεφαλαίου από τα διαρθρωτικά Ταμεία.
  • Συμβολή στον αγώνα κατά των απομιμήσεων και της πειρατείας μέσω της δημιουργίας ενός φιλικού website για τα πνευματικά δικαιώματα και της οργάνωσης σχετικών σεμιναρίων.
  • Άνοιγμα των αγορών. Η Επιτροπή προτείνει να βελτιωθεί η πρόσβαση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στις τρίτες χώρες και τη μείωση των δασμολογικών περιορισμών στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων με τον ΠΟΕ.
  • Ταχεία ολοκλήρωση της Ευρωμεσογειακής Ζώνης μέσω σχετικών συμφωνιών μεταξύ των εταίρων.
  • Ενδυνάμωση της συνεργασίας με την Κίνα. Η Επιτροπή πρόκειται να αξιοποιήσει το διάλογο που έχει ήδη ανοίξει με τη χώρα για την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς των μη δασμών από την 1η Ιανουαρίου 2005.


 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved