Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

5/11/2020

Ο δρόμος της ανάπτυξης περνά από την Περιφέρεια

 

Πνοή στην εγχώρια επενδυτική δραστηριότητα μέσω της ενίσχυσης της ελληνικής Περιφέρειας, της ενθάρρυνσης των επενδύσεων εντάσεως κεφαλαίου και της προώθησης της έρευνας και τεχνολογίας επιχειρεί να δώσει ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, ο οποίος σε συνδυασμό με τη φορολογική μεταρρύθμιση θα τονώσουν το «καθισμένο» επενδυτικό κλίμα και θα ενισχύσουν τη ζήτηση.


Ο υπουργός Οικονομίας, Γιώργος Αλογοσκούφης, μιλώντας για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας στο Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, παρουσίασε για πρώτη φορά ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τόσο των φορολογικών αλλαγών όσο και αυτών που αφορούν στην αναμόρφωση του Αναπτυξιακού Νόμου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών για νομικά και φυσικά πρόσωπα, η αντικειμενικοποίηση των φορολογικών ελέγχων, αλλά και η διάκριση των επενδύσεων σε επτά κατηγορίες, με προτεραιότητα την ενίσχυση εκείνων που βοηθούν την εθνική οικονομία. Από την άλλη πλευρά η παροχή έκπτωσης των δαπανών από το φορολογητέο εισόδημα για την αγορά μεικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων εσωτερικού και η μείωση του φόρου επί των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο στο μισό δείχνει την πρόθεση της κυβέρνησης να τονώσει την ταλαιπωρημένη τα τελευταία χρόνια ελληνική κεφαλαιαγορά.


Ωστόσο, για την πλήρη απόδοση των κυβερνητικών μέτρων, όπως ανέφερε από την πλευρά του ο υφυπουργός Οικονομικών, Αδάμ Ρεγκούζας, επιβάλλεται οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε επενδύσεις. Επενδύσεις κεφαλαίου, νέων τεχνολογιών, καινοτομιών, ανθρωπίνου κεφαλαίου, ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Από την πλευρά της η κυβέρνηση τόνισε ο υφυπουργός προτίθεται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα οικονομικής πολιτικής για την εμπέδωση κλίματος υπευθυνότητας και εμπιστοσύνης, αλλά και για τη δημιουργία αξιόπιστου και σταθερού μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Εναπόκειται στις ίδιες τις επιχειρήσεις, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ρεγκούζας, να εκμεταλλευθούν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που διανοίγονται και να απελευθερώσουν το τεράστιο παραγωγικό δυναμικό της ελληνικής οικονομίας.
Αναλυτικότερα, το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, αλλά και οι βασικότερες αλλαγές που θα επέλθουν την επόμενη τριετία, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του κ. Αλογοσκούφη, έχουν ως εξής:

Φορολογική Μεταρρύθμιση
Η φορολογική μεταρρύθμιση στηρίζεται πάνω στις ακόλουθες αρχές:
1) Τη μακροχρόνια σταθερότητα και προβλεψιμότητα, ώστε να είναι εφικτός ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός από μέρους των επιχειρήσεων.
2) Την απλότητα, ώστε να μειωθούν οι περίπλοκες διαδικασίες που δημιουργούν αβεβαιότητα στις επιχειρήσεις και επιβαρύνουν το κόστος λειτουργίας τους.
3) Τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα στον τρόπο με τον οποίον διενεργούνται οι έλεγχοι.
4) Την περιστολή της φοροδιαφυγής, η οποία αδικεί τους ευσυνείδητους φορολογούμενους.
Η φορολογική μεταρρύθμιση προβλέπει:
- Τη μείωση των φορολογικών συντελεστών από το 35% στο 25% για τις Α.Ε. και τις ΕΠΕ, σε βάθος τριετίας. Για τα κέρδη του 2005 ο συντελεστής θα είναι 32%, για τα κέρδη του 2006 ο συντελεστής θα είναι 29% και για τα κέρδη του 2007 ο συντελεστής θα κατέλθει στο 25%. Επίσης, οι φορολογικοί συντελεστές για τις Ο.Ε. και τις προσωπικές επιχειρήσεις μειώνονται από το 25% στο 20% μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Στόχος είναι η ενίσχυση των επενδύσεων και της απασχόλησης.
- Τον καθορισμό μιας νέας φορολογικής κλίμακας. Το αφορολόγητο όριο αυξάνεται κατά 10%, πολύ περισσότερο από τον πληθωρισμό, στα 11.000 ευρώ για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους και αναλόγως για τους λοιπούς φορολογουμένους. Οι συντελεστές φορολόγησης μειώνονται κατά 1% το 2006 και κατά 1% επιπλέον το 2007.
- Την αύξηση από το 15% στο 20% του ποσοστού έκπτωσης από τον φόρο των δαπανών για ιατρικές υπηρεσίες και τόκους στεγαστικών δανείων.
- Τη δυνατότητα έκπτωσης των δαπανών για την αγορά μεικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων εσωτερικού και τη μείωση του φόρου επί των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο στο μισό (0,15% από 0,3%).

 

2/11/2020

ΤΩΝ Δ. ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ - Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Σχετικός σύνδεσμος


 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved