Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

9/11/2020

Το νέο πρόγραμμα του ΕΠΑΝ : Επιδότηση για συνεργασίες στον τουρισμό

Επιδότηση μέχρι 50% για συνεργασίες έξι ή περισσότερων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη δημιουργία Α.Ε. προσφέρει το νέο πρόγραμμα του ΕΠΑΝ «στήριξη και ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας». Η προκήρυξη του προγράμματος θα γνωστοποιηθεί επίσημα μέσα στο Νοέμβριο, ενώ το συνολικό ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται σε 30 εκατ. ευρώ. Το ύψος των επενδύσεων, που θα εγκριθούν, θα κυμαίνεται από 300.000 έως 3 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται δίκτυα τουριστικών ΜΜΕ (clusters) όλων των κλάδων του τουριστικού τομέα για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, με τους οποίους θα συνδέονται όλες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις και που θα οδηγούν σε συγκεκριμένο επιχειρηματικό αποτέλεσμα, που θα ελέγχεται με την ολοκλήρωση του έργου. Τα clusters μπορούν να αναφέρονται σε εκτέλεση συγκεκριμένου κοινού έργου, είτε στη δημιουργία μόνιμων επιχειρηματικών συνεργασιών.

Οι συνεργασίες αυτές μπορούν να γίνουν με βάση τη γεωγραφική συγκέντρωση των επιχειρήσεων και να αφορούν οικονομίες φάσματος ή με βάση τη δημιουργία δικτύων και διασυνδέσεων ή οποία φαίνεται ότι διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα.

9/11/2020

Πηγή: ΚΕΡΔΟΣ

Σχετικός σύνδεσμος


 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved