Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

22/11/2020

Απλοποιούνται οι διαδικασίες αδειοδότησης για την εγκατάσταση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής ΑΠΕ

Απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας για την εγκατάσταση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ επιφέρει η Εγκύκλιος που υπέγραψε και απέστειλε ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιώργος Σαλαγκούδης προς τις Γραμματείες των Περιφερειών της χώρας. Με την Εγκύκλιο αυτή, όπως τονίζεται, η διαδικασία της αδειοδότησης γίνεται πολύ συντομότερη. Μέχρι σήμερα οι Περιφέρειες ζητούσαν, για όλες τις παρακάτω περιπτώσεις, τροποποίηση της άδειας παραγωγής (η οποία ως γνωστόν εκδίδεται από το ΥΠΑΝ) με αποτέλεσμα να εμφανίζονταν μεγάλες καθυστερήσεις. Στην Εγκύκλιο αναφέρονται οι περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες δεν απαιτείται πλέον τροποποίηση της άδειας παραγωγής από τους υποψήφιους επενδυτές.

Οι περιπτώσεις αυτές είναι οι εξής:

1. Όταν έχει αλλάξει η επωνυμία, η νομική μορφή (π.χ. από ομόρρυθμο σε ανώνυμο εταιρεία), η νόμιμη εκπροσώπηση, η έδρα, ο αντίκλητος ή το πρόσωπο επικοινωνίας του φορέα.
2. Όταν μειώνεται η συνολικά εγκατεστημένη ισχύ του σταθμού ΑΠΕ σε ποσοστό μικρότερο του 15% χωρίς αλλαγή του πλήθους των προς εγκατάσταση ανεμογεννητριών (στην περίπτωση αιολικών πάρκων)
3. Όταν αλλάζει η χωροθέτηση των ανεμογεννητριών εντός του αρχικά εγκριθέντος ευρύτερου οικοπέδου
4. Όταν μειώνεται το αρχικά εγκριθέν ευρύτερο οικόπεδο.
5. Όταν αλλάζει ο κατασκευαστικός οίκος και ο τύπος του προς εγκατάσταση εξοπλισμού με μείωση της συνολικής ισχύος έως 15%.
6. Όταν αλλάζουν τεχνικές λεπτομέρειες του σταθμού που δεν είναι δυνατόν να είναι επακριβώς προσδιορισμένες κατά τη φάση έκδοσης της άδειας παραγωγής (π.χ. εμβαδόν οικίσκου ελέγχου, εμβαδόν σταθμού παραγωγής, διατομή αγωγών μικρών υδροηλεκτρικών, ύψος ανεμογεννητριών, διάμετρος πτερωτής κλπ.)

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι υπηρεσίες των Περιφερειών θα πρέπει να προωθούν τους σχετικούς φακέλους άμεσα χωρίς να ζητούν τροποποίηση της άδειας παραγωγής ή θεώρηση νέων τεχνικών εκθέσεων ή σχεδίων από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Ημερομηνία : 22 November 2020

Προέλευση : ISOTIMIA ONLINE

URL Αρθρου :
http://www.isotimia.gr/article/greek/5967/index.htm

Σχετικός σύνδεσμος


 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved