Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

24/11/2020

Στις μικρομεσαίες το 70% των ενισχύσεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 

Σημαντικές ενισχύσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις περιλαμβάνει ο νέος Αναπτυξικός Νόμος, ενώ για πρώτη φορά εντάσσονται στο νόμο και οι εμπορικές δραστηριότητες. Οπως τόνισε στη διάρκεια της παρουσίασης του νομοσχεδίου ο υπουργός Ανάπτυξης, Δημήτρης Σιούφας, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατευθύνεται το 70% των ενισχύσεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, ενώ εμφανής είναι η περιφερειακή διάσταση του νέου νόμου. Η μισή Ελλάδα απολαμβάνει κινήτρων που φθάνουν το 50 - 55%, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Ειδικότερα προωθείται η περιφερειακή ανάπτυξη με την παροχή επιπλέον 15 ποσοστιαίων μονάδων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια. Επίσης, σε περίπτωση όπου η επιχείρηση είτε είναι νεοϊδρυόμενη, είτε μετεγκαθίσταται σε ΒΙΠΕ, παρέχεται επιπλέον επιχορήγηση 5 ποσοστιαίων μονάδων.
Ακόμη για όσες επιχειρήσεις προτιμήσουν τα φορολογικά κίνητρα, παρέχονται αυξημένες φορολογικές απαλλαγές που φτάνουν έως το 100% του συνολικού ύψους της επένδυσης. Η αύξηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για επενδύσεις στις περιοχές της Β΄και Γ΄ζώνης. Για παράδειγμα, μια μεταποιητική επιχείρηση που πραγματοποιεί επένδυση ύψους ενός εκατ. ευρώ στο νομό Δράμας, με το νέο Αναπτυξιακό Νόμο, απαλλάσσεται, για περίοδο 5 ετών, της υποχρέωσης καταβολής φόρου για ποσό ίσο με εκείνο της επένδυσης. Με τον παλαιό νόμο, η απαλλαγή αφορούσε μόνο το 70% του συνολικού ποσού της επένδυσης, ήτοι 700.000 ευρώ.

Επιπλέον όπως τόνισε ο υπουργός μειώνεται το ελάχιστο ύψος του επενδυτικού σχεδίου στις 100.000 ευρώ, για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και καθιερώνονται τα όρια για τις μικρές, τις μεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις σε 150.000, 250.000 και 500.000 ευρώ, αντίστοιχα.
Σε ό,τι αφορά το εμπόριο παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όπως η δημιουργία εμπορευματικών σταθμών, η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, η δημιουργία από μεταφορικές επιχειρήσεις υποδομών αποθήκευσης συσκευασίας και τυποποίησης καθώς και κλειστών χώρων στάθμευσης φοτηγών αχημάτων.

Βασικοί στόχοι του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, όπως τους απαρίθμησε ο κ. Σιούφας, είναι:
- Η ενθάρρυνση και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
- Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και υπηρεσιών μας, με έμφαση σε νέες καινοτομικές δραστηριότητες και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.
- Η διεύρυνση και ο μετασχηματισμός της παραγωγικής βάσης.
- Η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη.
- Η αύξηση της απασχόλησης.
- Η προστασία του περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενίσχυση των τεχνολογικών υποδομών.
 
24/11/2020

Πηγή: ΚΕΡΔΟΣ

Σχετικός σύνδεσμος


 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved