Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

2/12/2020

Ενισχύσεις για τη δημιουργία ομάδων και δικτύων τουριστικών επιχειρήσεων

 

Μέσα στο Νοέμβριο αναμένεται η προκήρυξη προγράμματος του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) που χρηματοδοτεί ενέργειες δημιουργίας ομάδων και δικτύων (Clusters - Networks) τουριστικών επιχειρήσεων.

 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο του ’ξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠΑΝ «Στήριξη και Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας» και θα επιδοτεί, σε ποσοστό μέχρι 50%, συνεργασίες έξι ή περισσότερων επιχειρήσεων, για την δημιουργία Α.Ε. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται σε 30 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος των επενδύσεων που θα εγκριθούν θα κυμαίνεται από 300.000 έως 3 εκατ. ευρώ.

 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται Δίκτυα τουριστικών ΜΜΕ (clusters) όλων των κλάδων του τουριστικού τομέα για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, με τους οποίους θα συνδέονται όλες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις και που θα οδηγούν σε συγκεκριμένο επιχειρηματικό αποτέλεσμα, που θα ελέγχεται με την ολοκλήρωση του έργου. Τα clusters μπορούν να αναφέρονται σε εκτέλεση συγκεκριμένου κοινού έργου, είτε στη δημιουργία μόνιμων επιχειρηματικών συνεργασιών.

 

Ημ: 10.11.2020 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved