Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

2/12/2020

Ξεκινάει το ΕΝΤΕΡ 2004

 

Κατατέθηκε στην ειδική υπηρεσία διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» για συζήτηση και έγκριση η προκήρυξη – οδηγός εφαρμογή του Προγράμματος «Ένταξη στο Ελληνικό Ερευνητικό και Τεχνολογικό Σύστημα Ερευνητών από το Εξωτερικό – ΕΝΤΕΡ 2004».

 

Αναμένεται πλέον η ένταξη του ΕΝΤΕΡ 2004 στο ΕΠΑΝ καθώς και στον Προϋπολογισμό Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του υπουργείου Ανάπτυξης, που θα σηματοδοτήσει και επίσημα την ισχύ της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων.

 

Το οριστικό κείμενο τη προκήρυξης, τα ειδικά έντυπα υποβολής προτάσεων καθώς και το σχετικό πληροφοριακό υλικό θα αναρτηθούν, με την έναρξη του Προγράμματος, στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ. Η ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος θα ανακοινωθεί επίσημα στον Τύπο και στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ.

 

Σημειώνεται ότι η ΓΓΕΤ έχει ήδη δημοσιοποιήσει την επικείμενη προκήρυξη προκειμένου να διευκολύνει τα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμαστούν για την υποβολή προτάσεων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=15&V_LANG_ID=1

 

Ημ: 17.11.2020

Σχετικός σύνδεσμος


 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved