Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

22/12/2020

ΥΠΑΝ: πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία ΒΕ.ΠΕ.

Απόφαση με την οποία καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν προτάσεις για τη «δημιουργία νέων Βιομηχανικών Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕ.ΠΕ.) Εθνικής Εμβέλειας», υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης, Δημήτρης Σιούφας.

Όπως ανακοινώθηκε σχετικά τα έργα που θα υλοποιηθούν θα επιχορηγηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Δράση 1.1.4.). Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης δράσης ανέρχεται σε 35 εκατ. ευρώ. από τα οποία τα 15 εκατ. ευρώ αποτελούν δημόσια δαπάνη (κατά 75% μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και 25% από πόρους του Δημοσίου).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ιδιωτικοί ή μικτοί σχηματισμοί που θα ιδρύσουν Α.Ε. προκειμένου να αποτελέσουν τους Φορείς που θα προωθήσουν τις διαδικασίες δημιουργίας και οργάνωσης νέων ΒΕ.ΠΕ. Εθνικής Εμβέλειας. Η δράση περιλαμβάνει την υλοποίηση έργων που αφορούν κοινές υποδομές και υπηρεσίες των ΒΕ.ΠΕ. και συγκεκριμένα:
- Την απόκτηση γης (μέχρι 10% του συνολικού προϋπολογισμού του εγκεκριμένου Επενδυτικού Σχεδίου), έργα ηλεκτρομηχανολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού, έργα εξοπλισμού ηλεκτρονικής διαχείρισης των υποδομών καθώς και δαπάνες που αφορούν τις διευκολύνσεις στη χρησιμοποίηση νέων σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών επικοινωνιών και πληροφορικής.
- Δαπάνες για την εκπόνηση σχεδίων διαμόρφωσης του τοπίου και οικοδόμησης προς εξυπηρέτηση των περιοχών, για την κατασκευή κτιρίων εξυπηρέτησης των ΒΕ.ΠΕ. για έργα που αφορούν τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και την κατασκευή έργων εξυπηρέτησης των περιοχών, όπως κατασκευή, βελτίωση οδικών δικτύων, κατασκευή, βελτίωση, συμπλήρωση και επέκταση δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων, δαπάνες για την κατασκευή άλλων εγκαταστάσεων γενικά (αγωγοί, δεξαμενές, γεωτρήσεις, κλπ) καθώς και δαπάνες για τη βελτίωση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και επικοινωνιών.
- Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών και σχεδίων για τις κοινές υποδομές, όπως αναφέρονται παραπάνω.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να αφορούν τις περιοχές προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί για τη δημιουργία νέων ΒΕ.ΠΕ. Εθνικής Εμβέλειας από τη Μελέτη Προσανατολισμού για την ανάπτυξη βιομηχανικών υποδομών σε εθνικό επίπεδο και οι οποίες είναι:

α) στο Ν. Αττικής, η οριοθετημένη περιοχή με το Ν.4458/65 (ΦΕΚ 429Β/86) ως ΒΙΠΕ Φυλής έκτασης 565 στρεμμάτων, στην κτηματική περιφέρεια Μεγάρων η θεσμοθετημένη απ το 1991 περιοχή ως ΒΙΟΠΑ (ΦΕΚ 409/Δ/91) έκτασης 1.880 στρεμμάτων, και στον Αυλώνα η θεσμοθετημένη από το 1988 περιοχή (ΦΕΚ 574/Δ/88) με χρήση ΒΙΠΑ έκτασης 2.755 στρεμμάτων, β) στο Ν. Θεσσαλονίκης εντός των ορίων των Δήμων Κουφαλίων, Αγ. Αθανασίου, Εχεδώρου, Ευόσμου, Ευκαρπίας, Πυλαίας και Θέρμης, γ) στο Ν. Βοιωτίας εντός των ορίων των δήμων Οινοφύτων, Σχηματαρίου, Τανάγρας, Θηβαίων Βαγίων, Θεσπιέων και Θίσβης, δ) στο Ν. Αχαΐας εντός των ορίων των Δήμων Αιγίου, Συμπολιτείας, Ερινέου, Ρίου, Πατρέων, Μεσσάτιδας, Φαρρών, Ωλενίας και Μαζαρακίου, ε) στο Ν. Μαγνησίας εντός των ορίων των Δήμων Αισωνίας, Φερών, Νέας Αγχιάλου και Αλμυρού, στ) στο Ν. Κορινθίας στις περιοχές Ίσθμιων και Αγίων Θεοδώρων, ζ) στο Ν. Λάρισας εντός των ορίων των Δήμων Λάρισας, Γιάννουλης και Μακρυχωρίου, η) στο Ν. Ηρακλείου εντός των ορίων των Δήμων Νέας Αλικαρνασσού, Γουβών και Καστελλίου, θ) στο Ν. Ιωαννίνων εντός των ορίων του Δήμου Πασσαρώνος.

Βασικοί στόχοι των παραπάνω έργων είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων, τα οποία προκύπτουν από την εγκατάσταση και λειτουργία τους σε οργανωμένους και εξοπλισμένους χώρους σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας. Επίσης, επιτυγχάνεται η αύξηση της διαθεσιμότητας σε υποδομές υψηλών προδιαγραφών καθώς και η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, η ταχύτερη ανταπόκριση σε νέες επενδυτικές ευκαιρίες, αλλά και διευκόλυνση των άμεσων επενδύσεων, ενώ η δημιουργία ΒΕ.ΠΕ. Εθνικής Εμβέλειας συμβάλλει στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

Ο Οδηγός Εφαρμογής της Δράσης και η Μελέτη Προσανατολισμού για την ανάπτυξη βιομηχανικών υποδομών σε εθνικό επίπεδο διατίθενται από τη Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας καθώς και μέσω διαδικτύου από τις ιστοσελίδες του υπουργείου Ανάπτυξης www.ypan.gr και www.antagonistikotita.gr.


Πηγή: http://www.business2005.gr/ 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved