Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

22/12/2020

Εγκρίθηκαν 151 Προγράμματα Κατάρτισης

Την ένταξη 151 Προγραμμάτων Κατάρτισης στη Δράση 8.2.1 «Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του μέτρου 2.5» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) ενέκρινε με απόφαση του ο υπουργός Ανάπτυξης, Δημήτρης Σιούφας.

Στον Κύκλο αυτό υποβλήθηκαν συνολικά 163 προτάσεις από επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του μέτρου 2.5 «Τεχνολογικός και Οργανωτικός Εκσυγχρονισμός Επιχειρήσεων». Από αυτά εγκρίθηκαν και χρηματοδοτούνται άμεσα 151 Προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 2.817.093 ευρώ για την κατάρτιση 3.856 εργαζομένων, με 21.660 ώρες κατάρτισης.

Τα Προγράμματα Κατάρτισης επιχορηγούνται κατά 50% με δημόσια δαπάνη, ενώ οι καταρτιζόμενοι είναι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων. Σκοπός τους είναι η προσαρμογή των προσόντων και ικανοτήτων των εργαζομένων στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας και η αύξηση του αριθμού στελεχών στην αγορά εργασίας με υψηλά προσόντα καθώς και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των γνώσεων των εργαζομένων και ο εκσυγχρονισμός της οργάνωσης εργασίας για την απόδοση ανταγωνιστικότερων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η εκπαίδευση των εργαζομένων θα αφορά σύγχρονα θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις, όπως Διοίκηση Ποιότητας, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Νέες Τεχνολογίες, Περιβαλλοντικό Management.

Την εκτέλεση των Προγραμμάτων Κατάρτισης θα παρακολουθούν στενά η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και η Ειδική Γραμματεία Ανταγωνιστικότητας.


Πηγή: http://www.business2005.gr/ 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved