Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

19/1/2021

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη»

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής προτάσεων για συγχρηματοδότηση από το κοινοτικό Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» (2003-2006) για το έτος 2004.

Όπως ανακοινώθηκε σχετικά από το υπουργείο Ανάπτυξης οι τομείς δράσης που πρόκειται να συγχρηματοδοτούν το έτος αυτό είναι οι εξής:

SAVE
-        VKA2 “Retrofitting of social houses”
-        VKA4 “Energy efficient equipment and products”

ALTENER
-        VKA4 “Small scale RES applications”

ALTENER/STEER
-        VKA8 “Alternative vehicle propulsion”

STEER
-        VKA9 “Policy measures for an efficient use of energy in transport”
-        VKA10 “Strengthening the knowledge of local management agencies in the transport field”

COOPENER
-        VKA11 “Energy policies, legislation and market conditions for enabling poverty alleviation in developing countries”
-        VKA12 “Strengthening local energy expertise in developing countries”

HORIZONTAL KEY ACTIONS
-        HKA1 “Sustainable Energy Communities”
-        HKA2 “Think globally, act locally”
-        HKA3 “Financing mechanisms & Incentives”
-        HKA4 “Monitoring & Evaluation”

Οι ειδικότερες θεματικές περιοχές και προτεραιότητες για τους ανωτέρω τομείς δράσης καθώς και άλλες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο και τη μορφή παρουσίασης των προτάσεων περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας του Προγράμματος, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από το διαδίκτυο:

http://www.europa.eu.int/comm/energy/intelligent/index_en.html

Οι ενδιαφερόμενοι, που μπορούν να είναι ιδιωτικά και δημόσια νομικά πρόσωπα, οφείλουν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2005 ενώ για τη διοργάνωση «events» προβλέπονται δύο προκηρύξεις με προθεσμίες υποβολής 31 Ιανουαρίου 2005 και 31 Μαΐου 2005.

Ημ: 12.1.2021

Πηγή: business2005.gr

Σχετικός σύνδεσμος


 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved