Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

25/1/2021

Διεθνές Forum επιχειρηματικών συναντήσεων στον τομέα του Περιβάλλοντος και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Αθήνα, 3-5 Φεβρουαρίου 2005
στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης HELECO 2005

Το Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως συντονιστής του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας, διοργανώνει διεθνές Forum επιχειρηματικών συναντήσεων στον τομέα του περιβάλλοντος και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Αθήνα (Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO) από 3 μέχρι 5 Φεβρουαρίου 2005. Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στο πλαίσιο της HELECO 2005, της μεγαλύτερης διεθνούς έκθεσης και συνεδρίου περιβαλλοντικών τεχνολογιών στην Ελλάδα.

Το Forum έχει στόχο τη μεταφορά τεχνολογίας από τον ευρωπαϊκό χώρο προς την Ελλάδα και αντιστρόφως, και τη συνεργασία φορέων στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. Στο Forum θα συμμετάσχουν παραγωγικοί και ερευνητικοί φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα από τις χώρες: Αυστρία, Γερμανία, Ελλάδα, Δανία, Μ. Βρεττανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Iσραήλ και Τουρκία.

Οι τομείς που θα καλύψει το Forum είναι οι εξής: ατμοσφαιρική και υδάτινη ρύπανση, θαλάσσιο περιβάλλον, στερεά απόβλητα, περιβαλλοντική διαχείριση στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αστικός σχεδιασμός και περιβάλλον, διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, τουρισμός και περιβάλλον, περιβαλλοντική εκπαίδευση, ενέργεια και περιβάλλον.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Forum, θα πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο συμμετοχής, το οποίο περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων του φορέα και περιγραφή της προσφερόμενης/ζητούμενης τεχνολογίας. Τα δελτία συμμετοχής πρέπει να σταλούν στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης μέχρι την 18η Ιανουαρίου 2005.

Oι τεχνολογίες θα συμπεριληφθούν σε ειδικό κατάλογο και θα προωθηθούν στους συμμετέχοντες φορείς για τη διοργάνωση προκαθορισμένων συναντήσεων, που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Πηγή: http://www.hirc.gr/

Σχετικός σύνδεσμος


 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved