Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

25/1/2021

Σπ. Ευσταθόπουλος: 285 εκατ. ευρώ για τις ΜΜΕ

Περίπου 285 εκατ. ευρώ πρόκειται να διατεθούν το 2005 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) στη κατεύθυνση της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Αυτό αναφέρει ο ειδικός γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα, Σπύρος Ευσταθόπουλος σε συνέντευξη του στην εφημερίδα «Το Βήμα».

Ο ειδικός γραμματέας του υπουργείου Ανάπτυξης επισημαίνει ότι με βάση τον προγραμματισμό για το τρέχον έτος πρόκειται να ενισχυθούν στο πλαίσιο οκτώ προκηρύξεων του ΕΠΑΝ περίπου 4.200 επιχειρήσεις. Συνολικά, σημειώνει ο κ. Ευσταθόπουλος, οι χρηματοδοτήσεις μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 285 εκατ. ευρώ για επενδύσεις και επιχειρηματικά σχέδια ύψους 700 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής συμμετοχή.

Αναφερόμενος ειδικότερα στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ο κ. Ευσταθόπουλος ανακοίνωσε σειρά προγραμμάτων για το 2005. Όπως επισημαίνει δρομολογείται προκήρυξη με τίτλο «Επιχειρηματικά σχέδια ΠΜΕ και ΜΜΕ» προϋπολογισμού 125 εκατ. ευρώ για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στο τομέα της μεταποίησης.

Προβλέπεται επίσης η προκήρυξη του προγράμματος «Επιχειρηματικά Σχέδια υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών ποιότητας», προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ. Εκτιμάται ότι περίπου 150 μεσαίες επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Μέσα στο 2005 πρόκειται να προκηρυχθεί και η δράση «Ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του εμπορικού τομέα και του τομέα παροχής υπηρεσιών». Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ ενώ αναμένεται να ωφελήσει περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις.

Επιπλέον, στα τέλη του 2005 πρόκειται να προκηρυχθεί μια νέα δράση για την ενίσχυση των ενεργειακών επενδύσεων με στόχο – μεταξύ άλλων – τη δημιουργία αιολικών πάρκων. Επίσης πρόκειται να προκηρυχθεί η δράση «Ενίσχυση της δημιουργίας και επέκτασης μονάδων για τη διαχείριση και αξιοποίηση αποβλήτων», προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ.

Στο τουριστικό τομέα αναμένεται η προκήρυξη της δράσης «Ποιοτικός εκσυγχρονισμός», προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ, που θα αφορά τα μικρά ξενοδοχεία και camping. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείο Ανάπτυξης ετοιμάζουν επίσης την προκήρυξη της δράσης «Επιχειρηματικά Σχέδια ΜΜΕ όλων των κλάδων», ύψους 7,5 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα.

Για το 2005 προβλέπονται επίσης δράσεις για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των νέων και των γυναικών. Ειδικότερα, πρόκειται να «τρέξει» μέσα στο 2005 πρόγραμμα με τίτλο «Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων»,με προϋπολογισμό 40 εκατ. ευρώ. Σε ότι αφορά την γυναικεία επιχειρηματικότητα πρόκειται να προκηρυχθεί η δράση «Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των γυναικών», ύψους 40 εκατ. ευρώ.

Ανάλογες δράσεις προγραμματίζονται για τον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας. Ενδεικτικά πρόκειται να τρέξει το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ), 30 εκατ. ευρώ, καθώς και δράση για τη δημιουργία επιχειρήσεων έντασης γνώσης (spin off) που προκύπτουν από την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ.

Κλείνοντας τη συνέντευξη ο κ. Ευσταθόπουλος εξέφρασε τη πεποίθηση του ότι το ΕΠΑΝ θα συμβάλει σημαντικά το 2005 στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Επισημαίνει δε ότι στην κατεύθυνση αυτή έχουν ιδρυθεί και ήδη λειτουργούν φορείς που μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Ενδεικτικά αναφέρει το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) ενώ επισημαίνει ότι το 2005 θα ξεκινήσει τη λειτουργία του και το Κέντρο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Υψηλής Τεχνολογίας (ΚΕΣΥΠ), με στόχο την παροχή κεφαλαίου (venture capital) σε νέες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας.


Πηγή: http://www.business2005.gr/

Σχετικός σύνδεσμος


 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved