Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

30/1/2021

Σε ένα μήνα και με 8 δικαιολογητικά οι άδειες στις μεταποιητικές επιχειρήσεις

Ενας μήνας θα απαιτείται - μετά την ψήφιση του σχεδίου νόμου από τη Βουλή - για την αδειοδότηση μεταποιητικών επιχειρήσεων και μόνο οκτώ δικαιολογητικά.

Aυτές είναι δύο από τις βασικές προβλέψεις του νομοσχεδίου για την «Ιδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων για την αειφόρο ανάπτυξη» που εγκρίθηκε χθες από την Kυβερνητική Eπιτροπή και θα κατατεθεί σύντομα στη Bουλή για ψήφιση.

Tο νομοσχέδιο παρουσίασε ο υπουργός Aνάπτυξης, Δημήτρης Σιούφας, τονίζοντας ότι το σημερινό καθεστώς αδειοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων είναι πολύπλοκο, γραφειοκρατικό, απαρχαιωμένο και περιλαμβάνει αντιφάσεις που προκαλούν καθυστερήσεις ή και ματαίωση επενδύσεων.
Προκειμένου να δοθεί λύση στην κρίση του συστήματος αδειοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων, προτείνονται:

• Κατάργηση και αντικατάσταση των δύο βασικών νόμων με τους οποίους αδειοδοτούνται οι μεταποιητικές επιχειρήσεις: Το Ν. 2516/97 ο οποίος περιέχει τις αρχές και τον τρόπο έκδοσης των αδειών εγκατάστασης επέκτασης και εκσυγχρονισμού των μεταποιητικών μονάδων και το Ν. 2965/01 ο οποίος ρυθμίζει επιπλέον ειδικά θέματα των μονάδων αυτών για την Αττική.

• Μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας. Η πρόταση για την αλλαγή του είδους των δικαιολογητικών, στηρίζεται στη μείωση του αριθμού των δικαιολογητικών (καταργούνται 12 δικαιολογητικά) για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης, ενώ οι απαιτούμενες μελέτες (εκτός από τη έγκριση περιβαλλοντικών όρων που θα προσκομίζεται στο στάδιο της χορήγησης άδειας εγκατάστασης), σε αντίθεση με την υπάρχουσα κατάσταση, θα προσκομίζονται στη δεύτερη φάση για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας. Καταρτίστηκε ένα νέο ερωτηματολόγιο πιο απλό και λειτουργικό, το οποίο το υπογράφει ο επενδυτής και οι αρμόδιοι μηχανικοί και το οποίο υποβάλλεται στη διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης.

• Αύξηση του ορίου της κινητήριας ισχύος των επαγγελματικών εργαστηρίων από 12KW σε 22KW (30 ΗΡ).

• Καταργείται η διπλή αδειοδότηση των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

• Απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας οι πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης, οι οποίες διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό με κινητήρια ισχύ μέχρι 4 KW και θερμική ισχύ μέχρι 8 KW.

• Απαλλάσσονται τα επαγγελματικά εργαστήρια που εγκαθίστανται σε χώρους κύριας χρήσης από την υποχρέωση αλλαγής της χρήσης του χώρου εγκατάστασης.

• Επιτρέπεται η εγκατάσταση επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης εντός των ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 και οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους, καθώς και η εγκατάσταση μονάδων χαμηλής όχλησης στην περιμετρική ζώνη των 500 μ. από τα όρια των ως άνω οικισμών.

• Προβλέπεται χορήγηση προθεσμίας (μέχρι τρία χρόνια) για μεταφορά των βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων.

• Επιτρέπεται, στις νόμιμα υφιστάμενες και λειτουργούσες βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, να εξακολουθούν να λειτουργούν στη θέση που βρίσκονται ακόμη και σε περίπτωση αλλαγής χρήσης γης.

• Αναδιαρθρώνονται οι επιτροπές επανεξέτασης αιτημάτων για χορήγηση αδειών εγκατάστασης που έχουν απορριφθεί από την αδειοδοτούσα αρχή.

• Αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της ανανέωσης της άδειας λειτουργίας που έχει λήξει και παράλληλα έχει αλλάξει και η χρήση της γης.

• Σε περίπτωση αλλαγής φορέα μιας επιχείρησης μεταβιβάζεται η άδεια λειτουργίας στο νέο φορέα.

• Η χρονική ισχύς της άδειας λειτουργίας αυξάνεται από έξι σε οχτώ χρόνια για τις επιχειρήσεις της Αττικής.

• Για τους εκσυγχρονισμούς των επαγγελματικών εργαστηρίων που αφορούν μόνο μεταβολή της ισχύος, δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης.

• Διευκολύνεται ο εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων χαμηλής και μέσης όχλησης δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αυξήσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση σε ένα ποσοστό μέχρι 20%.


31/1/2021

Πηγή: Κέρδος

Σχετικός σύνδεσμος


 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved