Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

4/2/2021

Σχέδιο τροποποίησης ΚΥΑ «Επενδύσεις στη Μεταποίηση-Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων»

O υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  υπέγραψε σχέδιο τροποποίησης της Κ.Υ.Α. 450 «Επενδύσεις στην Μεταποίηση και Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων», στα πλαίσια του Μέτρου 2.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006, η οποία και προωθήθηκε προς υπογραφή στους συναρμόδιους υπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθώς και Οικονομίας και Οικονομικών.

Μετά τη δημοσίευση της, αναμένεται και η σχετική προκήρυξη για την οποία έχουν ήδη δεσμευτεί κονδύλια Δημόσιας Δαπάνης ύψους 180 εκατ. ευρώ.

Το μέτρο 2.1 είναι ένα από τα σπουδαιότερα μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την υλοποίηση του οποίου διατίθεται το 30% περίπου των διαθέσιμων πόρων του γενικού προγράμματος «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανασυγκρότησης της Υπαίθρου 2000-2006». 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved