Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

10/6/2020

Ξεκίνησε ο Β’ Κύκλος του Δικτυωθείτε

Ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις μικρές επιχειρήσεις το οποίο υλοποιείται από τον ΕΟΜΜΕΧ. Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση μικρών επιχειρήσεων με την ψηφιακή οικονομία και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που προσφέρει το διαδίκτυο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ο φορέας έχει ολοκληρώσει (κλείσει) τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση
• Ο κύκλος εργασιών του φορέα κατά την τελευταία ολοκληρωμένη διαχειριστική χρήση πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος των € 600.000 (Εάν η τελευταία κλεισμένη χρήση δεν αντιστοιχεί σε δώδεκα μήνες, το ποσό θα ανάγεται σε περίοδο 12 μηνών, προτού συγκριθεί με το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο)
• Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο φορέα κατά την τελευταία ολοκληρωμένη διαχειριστική χρήση πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος των δέκα (10) ατόμων (0-10 άτομα).
• Ο κλάδος δραστηριότητας του φορέα δεν εμπίπτει στις εξαιρούμενες κατηγορίες δραστηριότητας του προγράμματος (εξαιρέσεις λόγω του καθεστώτος ενίσχυσης De Minimis)
Κάθε επιχείρηση χρηματοδοτείται για την προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών με ποσοστό 40% των επιλέξιμων δαπανών και μέχρι € 1.250 του ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού των € 3.125.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε
Ταχ. Θυρίδα 14025
Ξενίας 16 & Έβρου
Αθήνα 11528

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των Κ.Ε.Τ.Α, εντός του Επιμελητηρίου του Νομού σας. 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved