Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

19/7/2020
Δημοσιεύθηκε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας: Συνέπειες των βιομηχανικών αλλαγών στην πολιτική και ο ρόλος των ΜΜΕ (2004/2154(INI)).

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής να αναγάγει τη βιομηχανική πολιτική σε προτεραιότητα της ευρωπαϊκής ατζέντας. Υποστηρίζει δε την προώθηση μίας προορατικής βιομηχανικής πολιτικής για την υποστήριξη και την εκ των προτέρων αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αλλαγών και την ανάπτυξη στέρεης και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν το σχετικό κείμενο στη διεύθυνση του Euro-info, στο διαδίκτυο: Ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.
Σχετικός σύνδεσμος


 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved