Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

20/7/2020

Με στόχο την αειφορική διαχείριση της γεωργικής γης και την παραγωγή προϊόντων ποιότητας, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκηρύσσει το πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας που εντάσσεται στο Μέτρο 3.1 του ΚΠΣ και καλεί τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς να υποβάλουν μέχρι τις 17/8/2020 στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων φάκελο υποψηφιότητας για το έτος 2005.

Επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι:
- Η μείωση της ρύπανσης που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες.
- Η διατήρηση της βιοποικιλότητας των αγροτικών οικοσυστημάτων και
- Η βελτίωση των μέτρων προστασίας της υγείας των γεωργών.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλη την Ελλάδα σε γεωργικές εκτάσεις με αροτραίες καλλιέργειες και κηπευτικά και στις μόνιμες φυτείες που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία, ενώ Δικαιούχοι του προγράμματος είναι: φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα με προϋποθέσεις αλλά και οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους. Ο δικαιούχος αναλαμβάνει την εφαρμογή των δεσμεύσεων του προγράμματος στην ενταγμένη έκταση για χρονική περίοδο 5 ετών.

Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες οι παρακάτω περιπτώσεις:
- Οι γεωργικές εκτάσεις που είναι εγκαταλελειμμένες ή ημιεγκαταλελειμμένες
- Οι παγετόπληκτες φυτείες και οι καμένες εκτάσεις
- Οι νέες φυτείες

Το πρόγραμμα εντάσσεται στον ευρύτερο στόχο του υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο τέλος του 2007 η βιολογική γεωργία να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 2% του συνόλου της ελληνικής αγροτικής παραγωγής.

Πηγή: business2005.gr



 

 















 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved