Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

17/7/2020
Έως 16/9 η Δράση για τις μικρές - πολύ μικρές επιχειρήσεις

Παρατάθηκε μέχρι και τις 16.9.2020 η προθεσμία υποβολής προτάσεων στη Δράση 2.7.1 - Δ Κύκλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα" (ΕΠΑΝ) "Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων".

Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών Μικρομεσαίων και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων (ΜΜΕ & ΠΜΕ), προκειμένου να υλοποιήσουν ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο δύο ετών για τον τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό τους και για την προώθηση των δικτυώσεων (clustering - networking).

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.ggb.gr/
Σχετικός σύνδεσμος


 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved