Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

11/8/2020

Παράταση υποβολής προτάσεων για τα 2.7.1 και 2.5.3

Με δυο πρόσφατες αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης παρατάθηκε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2005 η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων των Δράσεων 2.7.1 και 2.5.3 του ΕΠΑΝ. Πρόκειται για τα προγράμματα «Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» (Δράση 2.7.1), και «Επιχειρηματικά Σχέδια Υφισταμένων Μεσαίων Επιχειρήσεων Μεταποίησης και Εργα-στηρίων Παροχής Υπηρεσιών Ποιότητας» (Δράση 2.5.3). Η αρχική προθεσμία υποβολής και για τα δυο προγράμματα έληγε στις 29 Ιουλίου 2005. 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved