Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

11/8/2020

Μετεγκατάσταση Μεταποιητικών Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ, ΒΙΟΠΑ - Δράση 2.12.6

Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης η δράση 2.12.6 του ΕΠΑΝ «Ενίσχυση της μετεγκατάστασης επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις και άλλες μορφές ΒΕΠΕ». Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως στις μεταποιητικές επιχειρήσεις, με τις γνωστές εξαιρέσεις για τις μεταποιητικές αγροτικών προϊόντων. Στις εντασσόμενες δραστηριότητες μεταποίησης έχουν προστεθεί:


  • Παραγωγή και διανομή πάγου
  • Πληροφορική
  • Δραστηριότητες συσκευασίας (προσοχή: όχι για αγροτικά προϊόντα)
  • Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων.

Το πρόγραμμα θα χορηγήσει ενίσχυση 50% για επενδύσεις ύψους από 30.000 μέχρι 200.000 ευρώ, επιχειρήσεων που θα μετεγκατασταθούν σε ΒΕΠΕ, δηλ. σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές οργανωμένες σύμφωνα με τους νόμους 2545/97 και 4458/64 που διαθέτουν εγκεκριμένη πράξη εφαρμογής του πολεοδομικού σχεδίου τους.
Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τουλάχιστον 3 χρόνια λειτουργίας και 3 δημοσιευμένους ισολογισμούς (ή 3 φορολογικές δηλώσεις) και να μετεγκατασταθούν σε μία από τις περιοχές του Παραρτήματος Δ΄ του οδηγού υποβολής προτάσεων (π.χ. του ΒΙΟΠΑ Κερατέας, του ΒΙΠΑ Σχιστού, του ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, της ΒΙΠΕ Βοιωτίας κλπ).
Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος είναι:


  • Νέος παραγωγικός εξοπλισμός, μέχρι 50.000 ευρώ.
  • Ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων ή επέκταση - διαρρύθμιση σε υπάρχουσες, κλπ, μέχρι 150.000 ευρώ.
  • Αποσυναρμολόγηση, μεταφορά, εγκατάσταση εξοπλισμού, Α΄ υλών, ετοίμων κλπ, μέχρι 150.000 ευρώ.
  • Δαπάνες συμβούλων, μέχρι 11.000 ευρώ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι δαπάνες της τρίτης ομάδας είναι υποχρεωτικές.
Δεν επιδοτούνται:

-αγορά κτιρίου
-αγορά οικοπέδου.

Η δράση 2.12.6 ανήκει στον κανόνα De Minimis, δηλαδή δεν επιτρέπεται η συνολική είσπραξη από την επιχείρηση ενισχύσεων ποσού μεγαλυτέρου των 100.000 ευρώ μέσα σε μία οποιαδήποτε τριετία, από προγράμματα της κατηγορίας De Minimis.
Η υποβολή προτάσεων προς τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης θα ολοκληρωθεί σε δύο περιόδους:
1η περίοδος, μέχρι τις 31/12/2020 και 2η περίοδος, μέχρι τις 31/05/2020
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα:


www.ggb.gr/el_ec_newsitem385.htm
Σχετικός σύνδεσμος


 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved