Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

11/8/2020

Ενίσχυση πολύ μικρών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών: Δράση 2.11.2

 

Προδημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου: www.gge.gr και συγκεκριμένα στην θέση: gge.gr/up/files/ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ_2112.doc η δράση 2.11.2 του ΕΠΑΝ για την ενίσχυση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που απασχολούσαν κατά το 2004 από 1 έως 9 άτομα με σχέση εξηρτημένης εργασίας (δηλ ασφαλισμένα στο ΙΚΑ).
Οι επιχειρήσεις αυτές, που πρέπει να έχουν λειτουργήσει πριν την 1.01.2021 και να μην είναι μέλη αλυσίδας franchising, μπορούν να υποβάλουν (από τον Σεπτέμβριο, που θα προκηρυχθεί και επίσημα το πρόγραμμα), προτάσεις ύψους από 25.000 μέχρι 100.000 ευρώ για την ενίσχυση επενδύσεων εκσυγχρονισμού τους, σε ποσοστά από 45%-55%, ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης. Θα επιχορηγηθούν δαπάνες ανακαίνισης χώρων, προμήθειας μηχανολογικού και βοηθητικού εξοπλισμού, λογισμικού, μεταφορικών μέσων κλπ.
Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα αυτό, εκτός από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εντάσσονται επίσης:

-Το λιανικό εμπόριο καυσίμων (υπό όρους)
-Τα φαρμακεία (εμπόριο), και
-Οι οδοντοτεχνίτες (βιοτεχνία).

Το πρόγραμμα θα διαχειριστούν οι κατά τόπους Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (κατάλογος στην «προδημοσίευση, σελ. 8). Στην Αττική και τα νησιά του Αιγαίου, αρμόδιος φορέας είναι η ΕΛΑΝΕΤ (Βαλαωρίτου 4, τηλ. 210-3620977 και 3620242).

Σχετικός σύνδεσμος


 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved