Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

5/9/2020

Πρόγραμμα για την Ενίσχυση των Επιχειρήσεων "Παροχής Υπηρεσιών" - Δράση 2.11.2 του ΕΠΑΝ

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων "Παροχής Υπηρεσιών" - 2.11.2. Μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου: www.gge.gr.

Η δράση 2.11.2 του ΕΠΑΝ αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που απασχολούσαν κατά το 2004 από 1 έως 9 άτομα με σχέση εξηρτημένης εργασίας (δηλ ασφαλισμένα στο ΙΚΑ).
Οι επιχειρήσεις αυτές, που πρέπει να έχουν λειτουργήσει πριν την 1.01.2021 και να μην είναι μέλη αλυσίδας franchising.

Μπορούν να υποβάλουν προτάσεις ύψους από 25.000 μέχρι 100.000 ευρώ για την ενίσχυση επενδύσεων εκσυγχρονισμού τους, σε ποσοστά από 45%-55%, ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης.

Θα επιχορηγηθούν δαπάνες ανακαίνισης χώρων, προμήθειας μηχανολογικού και βοηθητικού εξοπλισμού, λογισμικού, μεταφορικών μέσων κλπ.
Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα αυτό, εκτός από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εντάσσονται επίσης:

-Το λιανικό εμπόριο καυσίμων (υπό όρους)
-Τα φαρμακεία (εμπόριο), και
-Οι οδοντοτεχνίτες (βιοτεχνία).

Το πρόγραμμα θα διαχειριστούν οι κατά τόπους Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης. Στην Ήπειρο τα γραφεία των ΕΦΔ βρίσκονται στα κατά τόπους Επιμελητήρια των Νομών.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 30 Σεπτεμβρίου 2005 (με πιθανότητα παράτασης).

  

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved