Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

7/9/2020

Ενίσχυση Επενδύσεων στην Ενέργεια: ΕΠΑΝ Μέτρο 6.5

 

Προκηρύχθηκε ξανά από το Υπουργείο Ανάπτυξης το μέτρο 6.5 του ΕΠΑΝ για την ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού -Θερμότητας/ Ψύξης (ΣΗΘ), Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ), και Υποκατάστασης Συμβατικών Καυσίμων (ΥΠΟ). Θα επιδοτηθούν επενδυτικά σχέδια από 44.000 ευρώ μέχρι 44 εκατ. ευρώ, με ποσοστό επιδότησης 30-50% επί του συνολικού προϋπολογισμού, ανάλογα με το υποπρόγραμμα και την περιοχή.
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν:
- Στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης:


www.ypan.gr/docs/ape/prosklisi.pdf

- Στον «οδηγό ενεργειακών επενδύσεων», έκδοση Ιουλίου 2005:


www.ypan.gr/fysikoi_poroi/cms_structure_cms_kps.htm

- Στο Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπουργείο Ανάπτυξης, Μεσογείων 119, 115.26, Αθήνα, τηλέφωνο: 210-6969 459 ή 462, φαξ: 210-6969460, και τέλος,
- Στους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης, κατά περιφέρεια.

Η πρόσκληση θα είναι ανοικτή μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 2005.

Σχετικός σύνδεσμος


 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved