Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

7/9/2020

Ενίσχυση μονίμων δραστηριοτήτων Φορέων του τομέα πολιτισμού

 

Στο τεύχος C201, 18.8.2005, σελ. 5-6 δημοσιεύεται η πρόσκληση της Γ.Δ. Εκπαίδευσης για την ενίσχυση των μονίμων δραστηριοτήτων φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού. Οι προαναφερόμενοι φορείς πρέπει να είναι ανεξάρτητοι και μη κερδοσκοπικοί και να περιλαμβάνονται σε μια τουλάχιστον από τις ακόλουθες κατηγορίες:
1. Φορείς που παίζουν τον ρόλο του «πρεσβευτή» του πολιτισμού της Ευρώπης (Ορχήστρες, χορωδίες, εταιρίες καλλιτεχνών-ερμηνευτών κλπ).
2. Φορείς ή δίκτυα φορέων που δραστηριο-ποιούνται στον τομέα του πολιτισμού στην συλλογή και διάδοση πληροφοριών (νομοθεσία, εκπαίδευση, μέσα).
3. Φορείς που διοργανώνουν ευρωπαϊκά πολιτιστικά γεγονότα (βραβεύσεις, φεστιβάλ, εκθέσεις).
Η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων λήγει στις 28 Οκτωβρίου 2005.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:


europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html
Σχετικός σύνδεσμος


 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved