Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

21/9/2020
Ενίσχυση επιχειρήσεων για εγκατάσταση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς ένταξη στο Πρόγραμμα "Ενίσχυση Επιχειρήσεων για Εγκατάσταση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001" μεταποιητικών, εμπορικών, τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, απευθύνει η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος και ο τόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση από την παρούσα Πρόσκληση και η καταβολή της επιχορήγησης, περιγράφονται στον Οδηγό Προγράμματος, τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τα κατά τόπους (σε κάθε νομό της χώρας) γραφεία των 7 Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης (www.ypan.gr ή www.antagonistikotita.gr, πεδίο "προκηρύξεις"). 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved