Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

27/9/2020

ΤΕΜΠΜΕ: 2.073 αιτήσεις δανείων ύψους 86,7 εκατ. ευρώ

Αύξηση της τάξης του 350,7% παρουσιάζει ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, έως τις 31 Αυγούστου 2005 υποβλήθηκαν στο ΤΕΜΠΜΕ 2.073 αιτήσεις δανείων ύψους 86,7 εκατ. ευρώ έναντι 460 που είχαν υποβληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2004.

"Η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι πρώτη προτεραιότητα για την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης", σχολίασε ο υπουργός Ανάπτυξης, Δημήτρης Σιούφας. "Έτσι, σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΤΕΜΠΜΕ και κατόπιν διαβουλεύσεων με το τραπεζικό σύστημα υλοποιήθηκαν μέτρα για την ουσιαστικότερη και αποτελεσματικότερη εγγυοδοτική χρηματοδοτική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την απλοποίηση του συστήματος χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την εξαφάνιση κάθε μορφής αντικινήτρων".

Από τις 2.073 αιτήσεις αυτές εξετάσθηκαν 1963, έναντι 253 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2004, δηλαδή σημειώθηκε αύξηση κατά 675,9%. Οι περισσότερες αιτήσεις υποβλήθηκαν από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Αττικής (39%), της Κεντρικής Μακεδονίας (15%) και ακολουθούν επιχειρήσεις του Νοτίου Αιγαίου (7%), της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (6,9%), της Δυτικής Ελλάδος (6,2%), της Θεσσαλίας (5,5%), της Κρήτης (5,5%), της Πελοποννήσου (4%), της Στερεάς Ελλάδος (3,8%), της Ηπείρου (2,6%), του Βορείου Αιγαίου (2,2%) της Δυτικής Μακεδονίας (1,3%), και των Ιονίων Νήσων (1%).

Από το σύνολο των αιτήσεων που έχουν καταχωρηθεί και εξεταστεί (1.963 αιτήματα) έχουν εγκριθεί 1.452 ή ποσοστό 74% εκείνων που εξετάσθηκαν, με το ύψος των εγγυήσεων να φθάνει τα 32,2 εκατ. ευρώ και το ύψος το εγγυημένων δανείων να προσεγγίζει τα 55,8 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές εγκεκριμένες εγγυήσεις, μετά τις υπαναχωρήσεις, (1.363) σε αριθμό, ανέρχονται σε 30,0 εκατ. ευρώ και το ύψος των εγγυημένων δανείων ανέρχεται σε 52,0 εκατ. ευρώ. Από το σύνολο των παραπάνω εγγυήσεων ποσοστό 30% καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Τα μεγαλύτερα ποσά των εγκρίσεων αυτών αφορούν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Αττικής (36,1%) και της Κεντρικής Μακεδονίας (13,8%) και ακολουθούν επιχειρήσεις του Νοτίου Αιγαίου (7,2%), της Θεσσαλίας (6,7%), της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (6,7%), της Κρήτης (6,7%), της Δυτικής Ελλάδος (6,7%), της Πελοποννήσου (4,4%), της Στερεάς Ελλάδος (4%), της Ηπείρου (2,8%), του Βορείου Αιγαίου (2,5%), της Δυτικής Μακεδονίας (1,4%), και των Ιονίων Νήσων (1%).

Από το σύνολο των εγκεκριμένων εγγυήσεων (σε αξία) ποσοστό 30% και 27% εμφανίζεται στα προγράμματα για νέες επιχειρήσεις και μικροδάνεια, αντίστοιχα. Οι πολύ μικρές υφιστάμενες επιχειρήσεις απορροφούν το 32% του συνόλου, ενώ οι μικρές επιχειρήσεις το 11% του συνόλου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, από τη δραστηριότητα αυτή του ΤΕΜΠΜΕ αναμένεται να δημιουργηθούν ή να διατηρηθούν 4.600 περίπου θέσεις εργασίας. 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved