Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

29/9/2020

 

Εφαρμογή του νόμου 3299/04 στον γεωργικό τομέα και την μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών η απόφαση 24935/5.07.2005 για την ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο των γεωργοκτηνοτροφικών επενδύσεων και των επενδύσεων μεταποίησης των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.
Η απόφαση αυτή αποκλίνει ουσιαστικά από όσα μέχρι πρότινος ίσχυαν στον παλαιό αναπτυξιακό νόμο 2601/98, στον τομέα της γεωργικής παραγωγής (πρωτογενής τομέας), εφόσον προβλέπει ότι μπορούν να εντάσσονται στο νέο νόμο μόνον επενδύσεις εκσυγχρονισμού και επέκτασης της παραγωγής σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 20%, χωρίς να εντάσσονται πλέον ιδρύσεις νέων μονάδων.
Η απόφαση επίσης περιορίζει τις επενδύσεις των θερμοκηπιακών επιχειρήσεων μόνον σε εκείνες που χρησιμοποιούν τις μεθόδους της υδροπονικής και της αεροπονικής. Περιλαμβάνει όμως σαφώς και τις επενδύσεις παραγωγής μανιταριών.
Στον τομέα της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων, η απόφαση ακολουθεί κατά προσέγγιση τις πρόνοιες της απόφασης 450/2001 του Υπουργού Γεωργίας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί το 2005. Εδώ δεν ισχύει ο περιορισμός του 20%, ούτε υφίσταται γενική απαγόρευση για ιδρύσεις νέων μονάδων.
Το πλήρες κείμενο της απόφασης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 989/Β/14.07.05, μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα:

 

 

Πηγή: ΕΚΠΕ ΕΟΜΜΕΧ 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved