Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

3/10/2020

Στην ελληνική Bουλή το νομοσχέδιο για την Ευρωπαϊκή Εταιρία

Aνοίγει ο δρόμος για την ενοποίηση επιχειρήσεων, με τη δημιουργία μιας νέας εταιρικής μορφής. Νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή από τον υπουργό Ανάπτυξης Δ. Σιούφα και τον υφυπουργό Ι. Παπαθανασίου, προωθεί τη θεσμοθέτηση της Ευρωπαϊκής Εταιρίας, μιας νέας εταιρικής μορφής που απευθύνεται αποκλειστικά σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε συνεργασία με εταιρία ή εταιρίες άλλων κρατών - μελών σε κοινοτική κλίμακα.

Η Ευρωπαϊκή Εταιρία διέπεται από τις εθνικές διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρίες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον Κανονισμό περί του Καταστατικού της Eυρωπαϊκής Eταιρίας ή από τις προωθούμενες διατάξεις. Το ελάχιστο ύψος του μετοχικού κεφαλαίου για τη σύσταση Eυρωπαϊκής Eταιρίας ορίζεται σε 120.000 ευρώ. Προβλέπεται ότι η Ευρωπαϊκή Εταιρία που συστήνεται και καταχωρείται στην ημεδαπή υποχρεούται να έχει την κεντρική της διοίκηση και την καταστατική της έδρα στην Ελλάδα, ενώ στις περιπτώσεις που αιτιολογημένα αποφασίζεται μεταφορά έδρας θα πρέπει να τηρούνται οι οριζόμενες διαδικασίες.

Στις περιπτώσεις συγχώνευσης ελληνικής ανώνυμης εταιρίας, με Ευρωπαϊκή Εταιρία (είτε διά απορρόφησης είτε διά σύστασης), το δ.σ. της απορροφούμενης θα πρέπει να συντάσσει και να κοινοποιεί περίληψη Σχεδίου Συγχώνευσης. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της οικείας ΔΥΟ, ενώ παρέχεται στους μειοψηφήσαντες στην απόφαση περί συγχώνευσης, η δυνατότητα να απαιτήσουν από την Α.Ε. να εξαγοράσει τις μετοχές τους, εφαρμοζόμενων των κείμενων διατάξεων.

Πηγή: EXPRESS 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved