Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

5/10/2020

ΕΠΑΝ: μέσα στον Οκτώβριο "κλείνουν" οι προτάσεις για δύο δράσεις

"Κλείνουν" μέσα στον Οκτώβριο δύο Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα" (ΕΠΑΝ). Πρόκειται για το Πρόγραμμα "Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών" και το Πρόγραμμα "Προώθηση Συστημάτων ΑΠΕ, Συμπαραγωγής στο Ενεργειακό Σύστημα της Χώρας - Εξοικονόμηση Ενέργειας και Υποκατάστασης Συμβατικών Καυσίμων".

Στόχος της Δράσης του ΕΠΑΝ για την ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών είναι η χρηματοδότηση για την υλοποίηση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων που αποσκοπούν στην αναβάθμιση και ανακαίνιση του χώρου όπου ασκείται η δραστηριότητα της επιχείρησης ή/και στον τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό της.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις που έχουν ημερομηνία έναρξης λειτουργίας πριν τη 1η Ιανουαρίου 2002 και εμφανίζουν την τελευταία τριετία θετικό μέσο όρο κερδών προ αποσβέσεων και φόρων. Ως κατώτερο όριο προϋπολογισμού των υποβαλλόμενων προτάσεων προβλέπονται τα 25.000 ευρώ και ως ανώτατο τα 100.000 ευρώ. Η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων λήγει στις 14 Οκτωβρίου 2005.

Η Δράση που αφορά επενδύσεις σε ΑΠΕ προβλέπει επιχορηγήσεις σε επενδυτικές προτάσεις από 44.000 ευρώ (κατώτατο όριο) μέχρι 44 εκατ. ευρώ (ανώτατο όριο).

Δικαίωμα υποβολής έχει κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα η επιχείρηση ΟΤΑ ή ΝΠΙΔ που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν περιλαμβάνεται στο δημόσιο τομέα. Η υποβολή προτάσεων λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2005.

Πηγή: business2005.gr 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved