Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

26/10/2020

Παράταση Προγράμματος Ενεργειακών Επενδύσεων, έως 20 Δεκεμβρίου 2005

Με την Απόφαση Φ 6.5/20064/1669, του Υπουργού Ανάπτυξης, παρατείνετε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 6.5 του ΕΠΑΝ, μέχρι την 20.12.2005. Οι υποψήφιοι επενδυτές που έχουν ήδη καταθέσει τους φακέλους υποψηφιότητας τους στους αρμόδιους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης μπορούν να τους παραλάβουν και να τους επανυποβάλλουν μέχρι τη νέα καταληκτική ημερομηνία.

Επίσης ο Οδηγός Ενεργειακών Επενδύσεων (έκδοσης Ιουλίου 2005) έχει τροποποιηθεί και δημοσιευθεί υπό τον τίτλο «Τροποποιημένος Οδηγός Ενεργειακών Επενδύσεων»,  στην ιστοσελίδα: http://www.ypan.gr/fysikoi_poroi/cms_structure_cms_kps.htm, του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved