Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

4/11/2020

Οδηγίες για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οι ενδιαφερόμενοι για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) μπορούν να προμηθεύονται τα σχετικά έντυπα από το Γραφείο Πληροφόρησης (τηλ. 801 11 36300) που βρίσκεται στην οδό Μεσογείων 56, από όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), από τα Κέντρα Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ), από τα Επιμελητήρια και, ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα www.antagonistikotita.gr.

Οι Προκηρύξεις, τα έντυπα υποβολής και οι Οδηγοί Εφαρμογής διατίθενται δωρεάν.

Η αμοιβή των Συμβούλων για τη σύνταξη των προτάσεων των ενδιαφερομένων, αποτελεί στις περισσότερες δράσεις, επιλέξιμη δαπάνη (εφ’ όσον, φυσικά, εγκριθεί η πρόταση).

 

Το επιλέξιμο ποσό για τη σύνταξη και την υποβολή των επενδυτικών προτάσεων προκύπτει μέσα από συστηματική έρευνα αγοράς και κατά τεκμήριο ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος εκπόνησης της αντίστοιχης μελέτης και παρακολούθησης του έργου. Για το λόγο αυτό οφείλουν οι  επιχειρηματίες να μην καταβάλλουν κανένα άλλο ποσό και να καταγγέλλουν στο υπουργείο Ανάπτυξης τυχόν περιπτώσεις προτάσεων προς τις επιχειρήσεις από γραφεία συμβούλων, για υπηρεσίες πέραν από τις νομίμως προβλεπόμενες.

 

Πηγή: www.ypan.gr 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved