Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

10/11/2020

Ενίσχυση για EMAS Η ECOLABEL

 

Προκηρύχθηκε ξανά η δράση 2.9.2 του ΕΠΑΝ “Ενίσχυση επιχειρήσεων για την απόκτηση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΜΑS ή οικολογικού σήματος προϊόντων Ecolabel”. Θα ενισχυθούν προτάσεις προϋπολογισμού μέχρι 176.000 ευρώ, προερχόμενες από τουριστικές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις που έχουν κλείσει μία τουλάχιστον διαχειριστική χρήση. Η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων σε έναν από τους 7 ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης που θα χειριστούν το πρόγραμμα ανά περιφέρεια, λήγει στις 20 Ιανουαρίου 2006. Το πρόγραμμα υπάγεται στον κανόνα De Minimis με τις γνωστές συνέπειες: δεν επιτρέπεται η είσπραξη από την επιχείρηση περισσοτέρων από 100.000 ευρώ συνολικά από προγράμματα του De Minimis σε διάστημα τριών ετών. Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων στην ιστοσελίδα:

www.ggb.gr/el_ec_newsitem400.htm

Πηγή: ΕΚΠΕ ΕΟΜΜΕΧ 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved