Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

17/11/2020
Προκαταβολή ενισχύσεων 30% από τον αναπτυξιακό

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2005

Μόνο μια φορά έχει το δικαίωμα ο φορέας επένδυσης που υπάγεται στα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004, να ζητήσει την προκαταβολή του 30% τής συνολικά προβλεπόμενης επιχορήγησης, με σκοπό τη διευκόλυνση είτε κατά το αρχικό αλλά είτε και κατά το μεταγενέστερο στάδιο της υλοποίησης της επένδυσης.

Οι διαδικασίες, τα δικαιολογητικά, καθώς και το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής προκειμένου να χορηγηθεί 30% ως προκαταβολή της επιχορήγησης, προβλέπονται σε απόφαση του υφυπουργού Οικονομίας Χρ. Φώλια.

Μεταξύ των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της επιχορήγησης είναι ο φορέας της επένδυσης να μην βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων η εγγυητική θα καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.



 

 















 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved