Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

25/11/2020

Μια νέα βιομηχανική πολιτική: δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη της μεταποιητικής βιομηχανίας (ΙP/05/1225)

 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε μια νέα βιομηχανική πολιτική για τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για τη μεταποιητική βιομηχανία στα επόμενα χρόνια. Περιλαμβάνει επτά νέες πρωτοβουλίες για την ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια και το περιβάλλον, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, την καλύτερη νομοθεσία, τη βιομηχανική έρευνα και καινοτομία, την πρόσβαση στην αγορά, τις δεξιότητες και τη διαχείριση των διαρθρωτικών αλλαγών – που θα ωφελήσουν ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών κλάδων. Επιπλέον, η Επιτροπή παρουσιάζει επτά νέες πρωτοβουλίες που στοχεύουν σε συγκεκριμένους κλάδους όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα, η άμυνα και οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/industry/index_en.htm

Πηγή: ΕΚΠΕ ΕΟΜΜΕΧ 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved