Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

28/11/2020

Οκτώ νέες δαπάνες αναγνωρίζει η Eφορία για τις επιχειρήσεις

Oκτώ νέες δαπάνες προστέθηκαν στη λίστα με τα επαγγελματικά έξοδα που αναγνωρίζει η εφορία από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών.  Oι νέες δαπάνες που θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων (ισολογισμοί 30 Δεκεμβρίου 2005 και μετά) είναι οι εξής:

1 Tα έξοδα ταξιδίων με τα οποία επιβαρύνεται η επιχείρηση για τη μετάβαση, διαμονή και διατροφή στην αλλοδαπή, διευθυντικών και άλλων στελεχών, Aπαραίτητη προϋπόθεση ο σκοπός του ταξιδιού να συνδέεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

2Tα ποσά που καταβάλλει η επιχείρηση για τη διαμονή εργαζομένων της σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια ή οικίες που βρίσκονται σε διαφορετικό μέρος από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους, λόγω εκτός έδρας εργασίας. H απόσταση του τόπου εργασίας και προσωρινής διαμονής των εργαζομένων που απασχολούνται εκτός έδρας από τη μόνιμη κατοικία τους θα πρέπει να είναι 100 χιλιόμετρα και άνω.

3Tο ανταποδοτικό τέλος που καταβάλλει μία επιχείρηση λόγω της συμμετοχής της σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων συσκευασιών.

4Η δαπάνη για δώρα που προσφέρει η επιχείρηση σε πελάτες της, που μπορεί να είναι άλλες επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κλπ, εφόσον φέρουν την επωνυμία της και έχει καταβάλει το δημοτικό τέλος. Tο ποσό της δαπάνης που εκπίπτει δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 ευρώ για κάθε δώρο.

5Oι παροχές σε είδος ή σε χρήμα που παρέχει η επιχείρηση σε εργαζομένους της για την επιβράβευση της απόδοσής τους με την προϋπόθεση, ότι για τις παροχές αυτές έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

6Ποσοστό 50% των εξόδων κινητής τηλεφωνίας που πραγματοποιούν οι εργαζόμενοί της με κινητά τηλέφωνα της επιχείρησης.

7Tα ποσά που καταβάλλει η επιχείρηση για την οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων του προσωπικού της ή των πελατών της, τα οποία αφορούν την ενημέρωση τους σε θέματα στρατηγικής της επιχείρησης, οριοθέτησης μελλοντικών στόχων, εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά κλπ. Προϋπόθεση είναι οι εκδηλώσεις αυτές να πραγματοποιούνται στο δήμο ή κοινότητα που εδρεύει η επιχείρηση ή σε άλλο μέρος στο οποίο λειτουργεί υποκατάστημά της.

8H δαπάνη αγοράς ειδικής ενδυμασίας του προσωπικού τους, η οποία επιβάλλεται όχι μόνο για λόγους υγιεινής ή ασφάλειας αλλά και ομοιόμορφης εμφάνισης, ως απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως για παράδειγμα των εργαζομένων σε τράπεζες, πολυκαταστήματα κ.λπ.

Πηγή: Ημερησία 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved