Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

5/1/2021

Πρόγραμμα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ατόμων με αναπηρίες
 
Την έναρξη του 3ου Κύκλου στο Πρόγραμμα Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Ατόμων με Αναπηρίες, ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των ατόμων με αναπηρίες μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις θα χορηγηθούν για την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων στους τομείς της Μεταποίησης του Εμπορίου των Υπηρεσιών και του Τουρισμού.

Η επιχορήγηση των προτάσεων που θα επιλεγούν θα ανέλθει στο 55% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ για τον τομέα της Μεταποίησης και τα 100.000 ευρώ για τις λοιπές επιλέξιμες δραστηριότητες, με κατώτερο όριο για όλες τις περιπτώσεις τα 30.000 ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων στα πλαίσια του Γ Κύκλου ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2006. 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved