Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

5/1/2021

Βελτιώθηκε η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας το 2005

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας έναντι των 35 χωρών που συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημειώθηκε το 2005. Αυτό επισημαίνεται μεταξύ άλλων σε εβδομαδιαία ανάλυση της η Alpha Bank. Οι αναλυτές της τράπεζας τονίζουν ότι το 2005 ήταν ένα ακόμη έτος στο οποίο σημειώθηκαν μεγάλες καθαρές εισροές κεφαλαίων για επενδύσεις χαρτοφυλακίου στην ελληνική οικονομία από ξένους κατοίκους, για τοποθετήσεις τόσο σε κρατικά ομόλογα όσο και σε μετοχές στο ελληνικό χρηματιστήριο.
 
Για την περίοδο 2006-2008, τονίζεται στην ίδια έκθεση ότι «αναμένεται αύξηση του ΑΕΠ με ρυθμό 3,7% ετησίως. Ειδικότερα, στον τομέα των επενδύσεων αναμένεται αύξηση της τάξης του 4,0% ετησίως, αφού στα επόμενα χρόνια πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία υλοποίησης του ΚΠΣ ΙΙΙ, με στόχο την απορρόφηση του συνόλου των πόρων από τα διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved