Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

16/1/2021

Κοινή Υπουργική Απόφαση για την έναρξη του Γ΄ Κύκλου του Προγράμματος Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΠΕΠ Τραπεζών)

 

 Πρόκειται για ένα πρόγραμμα συνολικής επιχορήγησης  ύψους περίπου 210 εκατ. ευρώ για τους τομείς του Τουρισμού και της Μεταποίησης.  Η δράση αυτή εντάσσεται στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας και στις 13 Περιφέρειες, αποσκοπώντας τόσο στην ενδυνάμωση και ενίσχυση  της Περιφερειακής Ανάπτυξης, όσο και στη βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας.

   Δυνητικοί ωφελούμενοι της δράσης είναι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες,  χωρίς περιορισμό ως προς το χρόνο λειτουργίας  των επιχειρήσεών τους.

   Για τις ανάγκες της προκήρυξης των δράσεων αυτών η Ελληνική Επικράτεια υποδιαιρείται σε τρεις γεωγραφικές ενότητες. Η Ήπειρος ανήκει στην 3η Γεωγραφική ενότητα με την μέγιστη επιδότηση που είναι 50% για την Μεταποίηση και 48% για τον Τουρισμό.

   Με βάση τα συγκεκριμένα ποσοστά ενισχύσεων, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει και για τις τρεις Γεωγραφικές Ενότητες έως 350.000 ευρώ ανά επιχείρηση. 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved