Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

19/1/2021

Πρόγραμμα για την ενίσχυση ενεργειακών επενδύσεων (ΕΠΑΝ 6.5): Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων έως 30.1.06

Παρατείνεται έως και τις 30/1/2021 η προθεσμία υποβολής προτάσεων για την ενίσχυση ενεργειακών επενδύσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 6.5 "Προώθηση της διείσδυσης συστημάτων ΑΠΕ, Συμπαραγωγής στο ενεργειακό σύστημα της χώρας - Εξοικονόμηση Ενέργειας". Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα" (ΕΠΑΝ) του Γ΄ΚΠΣ.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης, η μικρή αυτή παράταση (10 ημερών) δίδεται λόγω της σύγχυσης που προκλήθηκε σε μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων με την παράταση που δόθηκε, μέχρι 30.06.2006, σε προκήρυξη του ίδιου Μέτρου 6.5 "Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ, συμπαραγωγής στο ενεργειακό σύστημα της χώρας", που αφορά όμως στην υποβολή προτάσεων για τη σύνδεση με το Δίκτυο ή το Σύστημα (απευθείας ή μέσω του Δικτύου) έργων ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού - Θερμότητας (ΣΗΘ), που υλοποιούνται και χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της Δράσης 2.1.3 του ΕΠΑΝ.

Υπενθυμίζεται ότι ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός των έργων που πρόκειται να ενισχυθούν με την πρόσκληση αυτή είναι 363.000.000 ευρώ, με δημόσια δαπάνη 136.000.000 ευρώ και πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες προκηρύξεις του ΕΠΑΝ.

Πηγή: business2005.gr 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved