Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

23/1/2021

Εκσυγχρονισμός γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

 

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2006 πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα με κύρια δραστηριότητα στην γεωργία) για την ένταξη στο καθεστώς ενίσχυσης του Μέτρου 1.1 του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2001-2006 «Ενίσχυση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις», δηλαδή τα γνωστά «Σχέδια Βελτίωσης».
Οι προτάσεις των φυσικών προσώπων μπορούν να είναι μέχρι 225.000 ευρώ ανά γεωργική εκμετάλλευση, και μέχρι 150.000 ευρώ ανά μονάδα ανθρώπινης εργασίας (ΜΑΕ), ενώ ανά νομικό πρόσωπο δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 600.000 ευρώ. Το ποσοστό επιχορήγησης φθάνει από 40% μέχρι 65% ανάλογα με την περιοχή (ευνοούνται τα μικρά νησιά του Αιγαίου και οι χαρακτηρισμένες σαν ορεινές και μειονεκτικές περιοχές), ενώ οι νέοι γεωργοί δικαιούνται ένα ποσοστό 10% επιπλέον.
Οι επιλέξιμες για ενίσχυση δαπάνες είναι:

α) Ανέγερση, επέκταση ή εκσυγχρονισμός γεωργικών κτισμάτων.
β) Νέα μηχανήματα και εξοπλισμός.
γ) Πρώτη αγορά ζώων.
δ) Αγορά ζώων βελτιωμένων φυλών (από γενεαλογικά δένδρα).
ε) Έγγειες βελτιώσεις.
στ) Δεξαμενές, συστήματα άρδευσης, (και γεωτρήσεις, αλλά μόνον σε ιδιαίτερες περιπτώσεις).
ζ) Εγκατάσταση πολυετών φυτών.
η) Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού μεταποίησης - τυποποίησης - εμπορίας της πρωτογενούς παραγωγής της εκμετάλλευσης.
θ) Επενδύσεις βελτίωσης του περιβάλλοντος και της διαβίωσης των ζώων.
ι) Αμοιβές μηχανικών, συμβούλων, συμβολαιογράφων.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης των προτάσεων, αναφέρονται στην ΚΥΑ 637/05 και στις Υπουργικές Αποφάσεις στις οποίες αυτή παραπέμπει. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα:
www.agrotikianaptixi.gr/index_intrim.asp
Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου 1.1 (ποσόν που θα διατεθεί με την παρούσα πρόσκληση) ανέρχεται στα 144.000 ευρώ.

ΕΚΠΕ ΕΟΜΜΕΧ 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved