Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

 

25/1/2021
Στο επίκεντρο η ανάπτυξη τουριστικής συνείδησης

Tη συγκρότηση Eπιτροπής η οποία θα αναλάβει την εκπόνηση προγράμματος συγκεκριμένων δράσεων και κατευθύνσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους τουριστικούς προορισμούς για την αναβάθμιση της εικόνας τους και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της κάθε περιοχής ανακοίνωσε ο υφυπουργός Tουριστικής Aνάπτυξης κ. Aναστάσιος Λιάσκος. Η Επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν δύο εκπρόσωποι της ΚΕΔΚΕ και ένας εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού θα έχει συναντήσεις με νομάρχες και δημάρχους και θα δώσει έμφαση στην ανάπτυξη της τουριστικής συνείδησης, όχι μόνο των επαγγελματιών αλλά γενικότερα των πολιτών με τη βοήθεια των τοπικών φορέων.

Ο κ. Λιάσκος κοινοποίησε προς τους νομάρχες και δημάρχους της χώρας κείμενο με την περίληψη των κυριότερων σημείων, τα οποία συζητήθηκαν σε πρόσφατη ειδική ημερίδα.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ημερίδας, θα πρέπει, παράλληλα με την κεντρική πολιτική και το διαφημιστικό πρόγραμμα, να αναπτυχθούν δράσεις που θα έχουν στο επίκεντρό τους την ανάπτυξη της τουριστικής συνείδησης σε κάθε περιοχή και την ποιότητα σε όλα τα επίπεδα, από τις ειδικές και γενικές υποδομές μέχρι το περιβάλλον.

Ο υφυπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Αναστάσιος Λιάσκος δήλωσε: «Η αναβάθμιση των τουριστικών μας προορισμών, σημαντική παράμετρος του αγώνα για τη βελτίωση του ελληνικού τουρισμού και ως εκ τούτου και σημαντικός άξονας της τουριστικής πολιτικής εν γένει, δεν νοείται σε καμιά περίπτωση ότι μπορεί να επιτευχθεί τόσο σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού όσο και εφαρμογής, χωρίς την αρμονική, ουσιαστική σύμπραξη και συνέργεια μεταξύ του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης με τις Περιφέρειες και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας υπό ενιαία στρατηγική και κοινά προγράμματα δράσης».

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved